Unanieme steun voorstel PE Democratische legitimatie Regio

geplaatst in: 2007 | 0

Samen met vijf andere gemeenten op de Noordelijke Veluwe maakt Ermelo deel uit van de Regio Noord Veluwe. In de toekomstvisie voor de Regio Noord Veluwe moet de democratische legitimatie van deze gemeentelijke samenwerking een belangrijke plek innemen. Het amendement (voorstel) van PE om dit toe te voegen aan de conceptreactie van het college van b en w op de plannen voor de regio, kreeg de steun van alle fracties tijdens de raadsvergadering van 1 februari.
Raadslid Aline Verhoef-Franken bracht tijdens de raadsvergadering naar voren dat PE hecht aan de regionale samenwerking. Want door de Regio worden, ook voor de gemeente Ermelo, belangrijke werkzaamheden verricht. Het samen uitvoeren van taken heeft voor de hand liggende voordelen, zoals gebruik maken van elkaars kennis, kostenverlaging, verminderen van kwetsbaarheid in de uitvoering, en dergelijke.

Maar er zijn ook knelpunten in de huidige samenwerking. Een groot probleem is de democratische legimitatie van de Regio. Om als gemeenteraad goed de werkzaamheden van de Regio te kunnen aansturen en controleren is (tijdig) informatie nodig. Aan die voorwaarde is de afgelopen jaren niet voldaan. Progressief Ermelo ziet de Regio als verlengd lokaal bestuur, wat betekent dat de verantwoordelijkheid voor taken volledig bij de gemeente blijft liggen en er niet een nieuwe bestuurslaag (naast rijk, provincie en gemeente) ontstaat. Daarbij is het belangrijk dat de taak- en rolverdeling binnen het gemeentebestuur, dus tussen de gemeenteraad en het college, duidelijk is. Om die duidelijkheid wordt in het aangenomen voorstel van PE specifiek gevraagd.