Voortgang verplaatsing DVS’33

geplaatst in: 2007 | 0

De gemeenteraad heeft een nieuwe stap gezet op de weg naar het realiseren van het nieuwe sportpark Telgtereng. Over de wenselijkheid van verplaatsen van DVS’33 is weinig discussie meer. Des te meer over de vraag of ook de verenigingen van de het sportpark de Zanderij daar heen zouden moeten. En wat er moet gebeuren met de vrijkomende gronden. Woningbouw is dan een serieuze optie.

Voor Progressief Ermelo staat voorop dat er voldoende goedkope woningen gebouwd zullen worden. Raadslid Laurens Klappe benadrukte dat het daar allemaal om begonnen was. Eventuele winsten bij de bouw van duurdere woningen (zoals op het Trefpunt-terrein) dienen ingezet te worden voor goedkopen bouw op het DVS’33 terrein. Om dit uitgangspunt ook vast te leggen had Klappe een motie opgesteld in samenwerking met Gemeentebelang en de Dorpspartij. Bij de behandeling van het agendapunt nam de wethouder de wind al uit de zeilen door zelf toe te zeggen dat er gestreefd gaat worden naar voldoende woningen tussen de € 110.000 en 160.000. De meerderheid van de raad had daarom geen behoefte meer aan het aannemen van een motie met deze strekking.

Ook een andere motie van PE haalde het niet. PE vraagt zich af of de ruimte op de zuidelijke Telgtereng wel groot genoeg is om de totale verhuizing te kunnen herbergen. Temeer omdat er eerst nog een onderzoek plaatsvindt en er veel waarde gehecht wordt aan de landschappelijke inpassing. Volgens het college past het allemaal wel en moet de gemeenteraad de wethouder op zijn woord geloven. Het PE-voorstel om, in afwachting van de resultaten van het onderzoek, het voorkeursrecht op de noordelijke Telgterengnog niet op te heffen, haalde het dan ook niet.