EFC mee met DVS’33?

geplaatst in: 2007 | 0

Op donderdag 7 juni was er een extra raadsvergadering over de mogelijke verhuizing van DVS’33. Omdat de stukken die aangeleverd waren nauwelijks nieuwe informatie bevatten had Progressief Ermelo sterk het gevoel dat het college over het hoofd van de gemeenteraad de bevolking wilde informeren en daarmee via de leden van DVS’33 druk op het bestuur van DVS’33 wilde uitoefenen. Om akkoord te gaan met de verplaatsing. Er werd namelijk geen standpunt van de gemeenteraad gevraagd. Voor PE staat nog steeds haar oorspronkelijke standpunt rechtovereind:

  • een goede ruimtelijke inpassing van DVS’33 op de Telgter Eng
  • betaalbare woningbouw op het huidige DVS’33 terrein.
  • en dat we op dit moment niet overtuigd zijn van de noodzaak en wenselijkheid van een meeverhuizen van EFC vanaf de Zanderij.

Mede op verzoek van Progressief Ermelo heeft het college toegezegd bij de uiteindelijke besluitvorming te komen met twee afzonderlijke exploitatie berekeningen. Een met verhuizing van EFC en een zonder. Immers een eventuele mee verplaatsing van EFC was een wens van DVS’33. Toezeggingen hieromtrent van de kant van het college kunnen een onderhandelingsresultaat zijn. Maar de raad moet dan wel weten ten koste van wat dit eventueel geschiedt. Zowel financieel, ruimtelijk, sportief, verkeerstechnisch en vanuit milieu oogpunt.