Resultaten enquête woningbouw – PE peilt mening

geplaatst in: 2007 | 0

Zo’n honderd mensen hebben meegedaan aan een enquête van Progressief Ermelo over woningbouw. Op de vraag of er nog gebouwd moet worden in Ermelo reageerde het meerendeel instemmend. Er is behoefte aan (goedkope) koopwoningen, maar vooral ook aan betaalbare huurwoningen. Op de vraag voor wie er gebouwd moet worden antwoordt een grote meerderheid voor jongeren en/of starters. Maar ook woningbouw voor ouderen en gezinnen wordt veel genoemd. Daarnaast werd regelmatig aandacht gevraagd voor aangepast bouwen voor gehandicapten.

PE hield de enquête over woningbouw op 16 juni op het Pauwenplein. Onder het motto ‘Vertel het PE’ zoekt de politieke partij ook buiten verkiezingstijd het contact met Ermeloërs om te horen wat er leeft.

Bouwen op DVS-terrein?
Er is ook gevraagd naar de plannen voor woningbouw op het DVS-terrein. De voor- en tegenstanders hielden elkaar in evenwicht. Als belangrijkste bezwaren tegen woningbouw daar worden genoemd dat DVS moet blijven op de plek waar het al lang zit, dat de Telgtereng te ver weg is en de route ernaar toe onveilig en te veel verkeersdruk op de wijk rond DVS en op de Hamburgerweg. Voorstanders wijzen op de noodzakelijkheid van betaalbare woningen en de kans om die daar te realiseren.

Tevreden, maar het kan beter
Naast het thema woningbouw werd in het algemeen gevraagd naar wat men aan PE kwijt wilde over Ermelo. Veel mensen blijken zeer tevreden met hun woonomgeving. Het behoud van groen is een belangrijk punt dat door velen is genoemd. Over het onderhoud van dat groen, kregen de raadsleden overigens wel een tiental concrete klachten. Daarnaast werd onder andere aandacht gevraagd voor betere voorzieningen voor gehandicapten, het beter laten doorlopen van de gidslijnen voor blinden en slechtzienden en meer culturele activiteiten in Ermelo.

Aan de slag met uitkomsten
De uitkomsten van de enquête bevestigden het beeld van Progressief Ermelo over de behoefte aan betaalbare woningbouw, en dan met name voor jongeren en starters. De genoemde bezwaren bij woningbouw op het DVS-terrein verdienen wat PE betreft ruim aandacht. Een verkeersveilige route naar het nieuwe sportpark en een goede ontsluiting van de woonwijk op het oude DVS-terrein zijn essentieel voor een goede realisatie van de plannen. En ook met de overige punten gaan de PE-raadsleden aan de slag. Sommige zaken kunnen direct worden opgelost, andere punten vormen een waardevolle inbreng bij toekomstige discussies in de gemeenteraad.