Motie Evaluatie schoolzwemmen

geplaatst in: 2007 | 0

De raad van de gemeente Ermelo in vergadering bijeen op 25 oktober 2007,

Overwegende dat:

  1. De gemeente in het kader van de WMO een duidelijke taak krijgt in het stimuleren van bewegen voor jongeren
  2. Dat tijdens de bijeenkomst over Sport op 4 oktober 2007 het schoolzwemmen expliciet is ingebracht door aanwezigen
  3. Bij de begrotingsbehandeling is gebleken dat de bezuiniging op het schoolzwemmen zoals die in 2006 is doorgevoerd niet de gewenste besparing heeft opgeleverd (de Najaarsnota 2007 een Nadeel geeft op het schoolzwemmen van € 16.000,-, exact het ingeschatte bedrag van de bezuiniging)

Draagt het college op om:

  • De huidige situatie van het schoolzwemmen te evalueren (ook in relatie tot de WMO)
  • Dit in overleg te doen met de scholen (o.a. relatie met bewegingsonderwijs en de uitvoerbaarheid)
  • De raad over de resultaten van dit onderzoek te informeren.

Aline Verhoef-Franken (Progressief Ermelo)
Bart van der Knaap (Gemeentebelang)
Wouter Vogelsang (Dorpspartij Ermelo)