Onze reactie op begroting 2008

geplaatst in: 2007 | 0

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de begroting 2008-2011 vastgesteld. Ook onze fractie heeft ingestemd met deze begroting. Positieve elementen zijn het gereserveerde geld voor investeringen in onderwijshuisvesting en woonzorgzones. Maar we zijn ook kritisch. De begroting sluit positief, maar dit is mede het gevolg van pijnlijke bezuinigingen in het verleden, zoals op het schoolzwemmen en de voorzieningen voor gehandicapten.

Geen evaluatie schoolzwemmen
Tijdens de raadsvergadering over de begroting op 25 oktober 2007 hebben we wederom geprobeerd het schoolzwemmen terug op de agenda te krijgen. Via een motie wilden we het college de opdracht geven om de huidige situatie van het schoolzwemmen te evalueren. En daar was ook aanleiding toe…

De beoogde bezuiniging van twee jaar geleden is niet gehaald – zo bleek uit de begrotingscijfers – door het teruggelopen aantal deelnemende scholen/leerlingen. En in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er onder andere veel aandacht voor beweging voor jongeren. De motie leek het te gaan halen. Naast mede-ondertekenaars Gemeentebelang en Dorpspartij Ermelo gaf ook het CDA in eerste instantie aan achter de motie te staan. Maar de coalitiepartijen sloten op het laatste moment de rijen en het CDA stemde samen met VVD en ChristenUnie tegen de evaluatie. Wel ligt er een toezegging van wethouder Jan van den Bosch om te kijken naar het zwemmen op scholen in het bredere kader van het bewegingsonderwijs. Wellicht toch nog een vervolg?