Betaalbare woningen nog ver te zoeken bij DVS terrein

geplaatst in: 2007 | 0

Tijdens de raadsvergadering van 13 december is een tussenrapportage besproken over de mogelijke verplaatsing van DVS’33 en EFC naar de Telgtereng. Vanuit Progressief Ermelo werd opgemerkt dat er nu eindelijk een goed leesbaar stuk ter tafel ligt waarin de verschillende overwegingen en risico’s helder benoemd werden. Tegelijk werd echter duidelijk dat de in februari 2007 geuite zorg dat goedkope woningbouw naar achtergrond gedrongen zou worden bewaarheid lijkt te worden. En dat terwijl dit juist de reden was van de beoogde verplaatsing.

Ondanks dat het totaal aantal te bouwen woningen van 343 naar 376 is gegaan worden er zelfs geen goedkope huurwoningen gebouwd en wordt het totaal aantal huur woningen slechts 102 (eerder waren er 124 gepland) Het aantal goedkope koopwoningen is iets omhoog (van 62 naar 88) gegaan maar het aantal middeldure koopwoning weer spectaculair omlaag (van 97 naar 31).

Hiervoor zijn dan weer wat appartementen (van 0 naar 34) in de plaats gekomen. Afgesproken was dat op het TAWEB terrein en het Trefpunt duurdere woningen zouden komen en dat de opbrengst besteed zou worden om goedkope woningen mogelijk te maken op het DVS terrein. Het aantal goedkope woningen op het tawebterrein is 24% op het Trefpunt 20% en bij DVS 23%. Nauwelijks of geen verschil dus. Voor PE zal het aantal goedkope woningen een belangrijk punt worden bij de besluitvorming volgend jaar. Naast andere punten zoals de invulling van het terrein van EFC, de inpassing van de nieuwe sportvelden op de Telgtereng, de communicatie met de omwonenden en de beoogde verkeersafwikkeling.