PE maakt bezwaar tegen kappen monumentale bomen

geplaatst in: 2008 | 0

Het bestuur van Progressief Ermelo heeft een zienswijze ingediend tegen het kappen van drie monumentale bomen aan de Dr. Van Dalelaan om meer parkeerruimte te creëren bij het station. In de raadsvergadering van 13 december heeft de fractie hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Het college antwoordde toen dat de kap van drie bomen op een rij van 18 lindebomen geen afbreuk zou doen aan het waardevolle gezicht van de omgeving van het station. Het bestuur van Progressief Ermelo is het hier niet mee eens. Bovendien acht Progressief Ermelo het een slecht signaal naar burgers als de gemeente de onlangs vastgestelde monumentale bomenlijst zelf als eerste aantast om een paar parkeerplaatsen te realiseren. Met welk recht kan de gemeente dan in de toekomst nog kapaanvragen van burgers afwijzen.