De partij

geplaatst in: Partij, Uncategorised | 0

Wij staan voor…

PE bestaat onder andere uit leden en sympathisanten van D66, GroenLinks, PvdA, SP en het voormalige Ermelo 2000. Ook mensen die geen lid zijn van een landelijke politieke partij zijn betrokken bij Progressief Ermelo. De partij is er voor iedereen die vernieuwende oplossingen niet schuwt. Voor ‘progressieve’ mensen die vinden dat het anders kan en moet in Ermelo.

Progressief Ermelo:

 • komt op voor de zwakkeren
 • gaat uit van gelijkwaardigheid van alle mensen
 • streeft naar een duurzame samenleving
 • streeft naar een veilige woonomgeving
 • staat op de bres voor de bescherming van natuur en milieu
 • is voor openheid en dus tegen achterkamertjespolitiek
 • kijkt over grenzen
 • vindt dat de burgers een grotere inbreng moeten hebben in hun eigen woon en leefomgeving

Statuut

Progressief Ermelo is een vereniging met meer dan 100 leden. Progressief Ermelo is opgericht 18 november 1993. In de oprichtingsakte van de statuten staat als doel omschreven:

(artikel 3)
1. De vereniging is een bundeling van progressieven en democraten in Ermelo die het programma van Progressief Ermelo onderschrijven
2. Progressief Ermelo heeft ten doel het verwezenlijken van een progressieve en democratische politiek in Ermelo zoals omschreven in het programma van Progressief Ermelo.

(artikel 4)
Progressief Ermelo is een samenwerkingsverband van personen die streven naar:

verwezenlijking van een plaatselijke samenleving waarin op basis van hun gelijkwaardigheid alle mensen gelijke kansen krijgen democratisering en openheid in de gemeentepolitiek.


ANBI-status

Progressief Ermelo heeft per 1 januari 2014 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Alleen instellingen die de Belastingdienst heeft aangemerkt als een ANBI kunnen gebruikmaken van fiscale voordelen, zoals aftrek van contributie en giften.

RSIN/fiscaal nummer

803452044


Resultatenrekening

Download hier de Resultatenrekening PE 2016

 


Bestuur

Het bestuur van de vereniging Progressief Ermelo bestaat momenteel uit 5 personen.

 • Voorzitter :  Hans Ligtermoet  T: 06 – 512 589 67
 • Secretaris :  Dirk de Vries Reilingh A: Pastorieweg 1, 3851 LN Ermelo T: 0341 – 551 784
 • Penningmeester :  Jan Betten  T: 06 – 126 397 49
 • Lid :  Aad Bezemer  T: 06 – 436 619 60
 • Lid :  Margryt Oldenhof   T: 0341- 562 921

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de, door hen in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Correspondentie-adres van het bestuur: Pastorieweg 1, 3851 LN Ermelo, of mail naar: info@progressiefermelo.nl.

 


Lid worden

€ 12,- per jaar. Jeugdleden (tot 27 jaar) betalen slechts € 5,- per jaar. Schrijf naar het secretariaatsadres van Progressief Ermelo: Pastorieweg 1, 3851 LN Ermelo of stuur een e-mail naar info@progressiefermelo.nl.  IBAN NL54RABO 0144798646

[naar boven]