PE stelt vragen over betrekken omwonenden Telgtereng

geplaatst in: 2008 | 0

Tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraadsvergadering van 20 maart heeft Progressief Ermelo vragen gesteld aan wethouder Vliek over de voortgang met betrekking tot van de plannen van verplaatsing van DVS’33.

Reden was dat tijdens de informatieavond van de gemeente, op 3 maart, gemeld werd dat er vele verkeersmaatregelen nodig zouden zijn om fietsers veilig het nieuwe sportpark te kunnen laten bereiken. Hier is nog niet eerder melding van gemaakt. Progressief Ermelo wilde weten ten laste van elke exploitatie deze kosten zouden komen.

Ook de mededeling dat de inspraaktermijn tijdens de zomervakantie plaats zou vinden bevreemdde PE. Tot slot was het de fractie van PE gebleken dat het college nog steeds geen contact gehad heeft met de direct omwonenden van de Telgtereng. Wethouder Vliek gaf aan dat er wel met omwonenden gesproken is. Na afloop van de raadsvergadering lieten betrokkenen de fractie weten dat de uitleg van de wethouder onjuist was. In een later stadium zal Progressief Ermelo hier op terug komen.