Debat over vloekverbod volgt

geplaatst in: 2008 | 0

door Ron Maat. Uit de Stentor van zaterdag 05 april 2008

ERMELO – De gemeenteraad van Ermelo zal nog voor het einde van het jaar beoordelen of het vloekverbod van kracht moet blijven.

Voorlopig blijft het verbod op vloeken gehandhaafd in de Algemene Plaatselijke Verordening. De raad heeft ingestemd met het schrappen van een reeks regels uit de APV. Het vloekverbod zit daar niet bij, maar Progressief Ermelo heeft de discussie over het snoeien in overbodige regels aangegrepen om deze veel besproken APV-regel onder de aandacht te brengen.

Progressief Ermelo vindt dat er eigenlijk helemaal geen controle mogelijk is op overtreding van het verbod. Dus kan de maatregel net zo goed worden geschrapt, hield raadslid Verhoef het Ermelose college voor.

Zij krijgt daarin bijval van de fracties van Gemeentebelang en Dorpspartij Ermelo. Volgens Van der Knaap van Gemeentebelang heeft het vloekverbod geen functie meer bij het beschermen van de normen van respect en fatsoen. Respectvol met elkaar omgaan spreekt ook zonder vloekverbod voor zich, aldus Van der Knaap.

Ook de VVD heeft aangegeven op termijn wel over afschaffing te willen nadenken. CDA en Christen-

Unie zeggen een discussie over het vloekverbod niet uit de weg te aan. De SGP is het minst gelukkig met de discussie. Deze fractie staat op het standpunt dat de vloekende Ermeloër niet alleen zijn medeburger beledigt, maar ook Gods naam ijdel gebruikt. De SGP vindt dat het de plicht van de overheid is om dit tegen te gaan.

Burgemeester Omta heeft namens het college gezegd dat het vloekverbod in de Ermelose APV een symbolische waarde heeft. "Het is iets wat wij uit willen streven naar de samenleving", zegt hij. Omta heeft aangekondigd dat er gewerkt wordt aan het verder uitdunnen van APV-regelgeving.

Progressief Ermelo heeft met steun van Gemeentebelang en Dorpspartij Ermelo voorgesteld om een aantal van die APV-regels nog dit jaar te bespreken. Het college presenteert eind dit jaar een pakket maatregelen, waarvan het vindt dat die uit de APV kunnen verdwijnen. Ook doet het college dan een voorstel voor al dan niet handhaven van het vloekverbod. De raad kan dan nog dit jaar zijn oordeel over het vloekverbod uitspreken.