Wethouder onder vuur over sportpark Telgter Eng

geplaatst in: 2008 | 0

door Ron Maat. Uit de Stentor van donderdag 03 april 2008

ERMELO – De Ermelose wethouder Vliek heeft zich de gram op de hals gehaald van Progressief Ermelo en Dorpspartij Ermelo.Beide fracties zijn boos op de wethouder vanwege zijn uitlatingen over het aan te leggen sportpark aan de Telgtereng.

Progressief Ermelo stelt in de raadsvergadering van vanavond opnieuw vragen aan de wethouder, omdat de fractie ontevreden is over de beantwoording van eerdere vragen tijdens de raadsvergadering van 20 maart.

Vliek zei toen in antwoord op vragen van PE onder meer: "De gemeentelijke projectleider, de heer Van der Leest heeft reeds gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van de wijkplatforms West, Zuid en Horst en Telgt.

Afgesproken is dat zij bij de vervolgstappen worden geconsulteerd." En: "Inmiddels hebben met vijf omwonenden keukentafelgesprekken plaatsgevonden."

PE betwijfelt of Vliek de waarheid spreekt. De fractie zegt bij navraag, bij zowel de stichting Telgtereng, het wijkplatform West, als de belangenvereniging Horst en Telgt te hebben vernomen dat er tot op heden geen gesprek heeft plaatsgevonden met het college. De fractie meldt de indruk te hebben dat het college niet de intentie heeft intensief te willen communiceren met bewoners.

Progressief Ermelo wil nu van de wethouder weten hoe het kan dat de wethouder en diverse belanghebbenden een verschillend verhaal hebben en met wie het college dan wel heeft gesproken.

Ook de Dorpspartij Ermelo is boos over de uitlatingen van Vliek. De partij verwijst naar uitspraken van de wethouder in een interview met Ermelo's Weekblad waarin hij aangeeft dat niet eerst is gesproken met de omwonenden. "Want als je eerst praat met de buurt wordt de grond weggekaapt door projectontwikkelaars", aldus Vliek.

Dorpspartij Ermelo noemt dit het verdraaien van feiten. In mei 2006 heeft de raad het voorkeursrecht gevestigd op de gronden van de Telgter Eng.

Projectontwikkelaars hebben dan juist geen kans meer omdat eigenaren de grond dan eerst aan de Gemeente moeten aanbieden, betoogt Dorpspartij Ermelo. De partij vindt dat, als door het college en bij monde van een wethouder geknabbeld wordt aan de beginselen van behoorlijk bestuur, het tijd wordt voor een ander college of een andere wethouder.