Geen steun nieuwe wethouder

geplaatst in: 2008 | 0

Progressief Ermelo heeft tijdens de raadsvergadering van 17 april de benoeming van VVD-wethouder Esther Verhagen niet gesteund. Tijdens de vergadering lichtte fractievoorzitter Aline Verhoef-Franken de argumenten daarvoor toe: “De verkiezingsuitslag werd én wordt op oneigenlijke gronden genegeerd. En er zijn twijfels over de politieke ervarenheid van de kandidaat-wethouder, zelfs binnen de coalitie.”
Onderstaand vindt u de volledige tekst van de toespraak die Aline Verhoef-Franken hield tijdens de vergadering.

Er ligt een voorstel aan de gemeenteraad om Esther Verhagen als nieuwe wethouder te benoemen.

Dat er ergens rond deze tijd een vacature zou ontstaan, wisten we bij de benoeming van het huidige college, twee jaar geleden, al. Ook de kandidate voor opvolging was toen al bekend.

PE heeft bij de benoeming van dit college aangegeven dat we het, gezien de verkiezingsuitslag en de winst van PE, logisch zouden vinden dat Progressief Ermelo deel zou nemen aan het college.
De uitleg van de coalitie-partijen om dat niet te doen was destijds ‘continuïteit’.
Maar met een partij minder in het college, een nieuwe wethouder en een aangekondigde wethouderswissel kan je moeilijk met droge ogen volhouden dat er sprake is van continuïteit.

De samenstelling van het college en het gebrek aan continuïteit door de wethouderswissel zijn twee al bestaande argumenten om deze benoeming niet te steunen.

Daarbij komt dat er een kandidaat door de VVD wordt voorgedragen met weinig ervaring in de Ermelose politiek.
En de VVD heeft zich geen énkele moeite getroost om deze kandidatuur toch te onderbouwen. Ook dat geeft geen blijk van de wil tot continuïteit. Sterker nog, we vinden dat de VVD-fractie hiermee de gemeenteraad volstrekt niet serieus neemt.
En een ervaren kandidaat is vanzelfsprekend wel nodig. Zeker gezien de belangrijke onderwerpen die bij de nieuwe wethouder komen te liggen, zoals de WMO.

En tenslotte, last but not least, uit berichten in de krant blijkt dat zelfs binnen de coalitie getwijfeld wordt aan de geschiktheid van de voorgedragen kandidaat.
We zullen overigens nog zien of die uitspraken die in de krant zijn gedaan, ook in deze raadsvergadering terug zullen komen…. Dat zou overigens wel moeten, want hier is de plek voor debat en besluitvorming.
De twijfels die binnen de coalitie zijn geuit doen ons als fractie ernstig twijfelen aan het argument continuïteit, – op z’n minst -.
Want wat zegt het over de stabiliteit van deze coalitie?

Kortom.
De verkiezingsuitslag werd én wordt op oneigenlijke gronden genegeerd.
En er zijn twijfels over de politieke ervarenheid van de kandidaat-wethouder, zelfs binnen de coalitie.

De fractie van Progressief Ermelo zal daarom tegen de benoeming stemmen.

U denkt nu waarschijnlijk, dit is het eind van haar betoog. Maar we willen ook vooruit kijken. (want dit is zo erg onbevredigend.)

De aanloop naar deze benoeming heeft ons aan het denken gezet. Het is hier niet echt gebruikelijk om te oordelen over de kandidaat die door een partij wordt voorgedragen.
Toch is het onze verantwoordelijkheid als raad om de wethouders te benoemen. Wij zijn als gemeenteraad verantwoordelijk voor een goed bestuur van deze gemeente.

We doen daarom de suggestie om voor volgende benoemingen na te denken over een soort sollicitatie bij de raad.
Kunnen we als raad een profiel opstellen van een wethouder? Wat wil een aspirant-wethouder bereiken en hoe wil hij of zij dat realiseren?

Ik nodig alle fractievoorzitters uit om onze verantwoordelijkheid te nemen en ons daarover te buigen.

Aline Verhoef-Franken,
Fractievoorzitter Progressief Ermelo