Amendementen van oppositie sneuvelen

geplaatst in: 2008 | 0

Uit de Stentor van maandag 21 april 2008

ERMELO – Progressief Ermelo, Gemeentebelang en Dorpspartij Ermelo hebben twee amendementen over de Wmo zien sneuvelen.

In hun eerste amendement wilden de fracties vastleggen dat jongeren in de Wmo-raad een zetel zouden krijgen. Het amendement werd echter verworpen met 7 stemmen voor en 14 tegen. De coalitiefracties van CDA, VVD en ChristenUnie vonden daarbij de SGP aan hun zijde.

Hetzelfde lot trof het tweede amendement van deze fracties. De drie partijen stelden voor om het Meerjarenbeleidsplan Wmo pas volgend jaar vast te stellen voor de periode 2009-2012. De oppositiepartijen zijn tegen een meerjarenplan op dit moment, omdat de Wmo-adviesraad zich er nog niet over uitgesproken heeft. Die wordt immers op zijn vroegst pas vanaf juni actief.

Het college vindt dit geen bezwaar omdat er al advies is uitgebracht door verschillende organisaties uit het zorgveld. CDA, VVD en CU vinden het geen recht doen aan deze adviezen, als er wordt gewacht met een meerjarenplan tot duidelijk is wat de Wmo-raad daarvan vindt. De SGP steunt deze visie. Ook dit amendement sneuvelde met 7 tegen 14 stemmen.

De Dorpspartij Ermelo heeft teleurgesteld gereageerd op deze afloop. De partij betreurt vooral dat het CDA een amendement voor de jongerenzetel van de hand wees, terwijl de fractie eerder positief op die suggestie had gereageerd.