Contact met de burger – Rene Arts

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

Door Rene Arts, februari 2008

Ik wilde het in deze column vooral hebben over hoe je als gemeentebestuur kan zorgen voor een goed contact met de burger. Hoe betrek je de burger bij je besluiten, maar ook hoe informeer je de burger bij en over besluiten. En wat ook goed is om te weten, wat vindt de burger nu eigenlijk belangrijk?

Op het gebied van verkeer zijn we als gemeente vaak goed bezig. Het Gemeentelijk VVerkeer en Vervoerplan is in nauwe betrokkenheid met veel burgers en organisaties tot stand gekomen. Er zijn avonden georganiseerd voor alle inwoners. Men kon op internet reageren op diverse stellingen. Ook als het gaat om de inrichting van bepaalde wijken als 30 km zone worden burgers betrokken over te nemen maatregelen. Bij ander onderwerpen gebeurt dit echter sweer onvoldoende. Zo zijn de omwonenden van de Telgtereng (het nieuwe sportpark) erg boos over diverse zaken en het gebrek aan overleg. Je kunt ook gewoon met mensen overleggen als je nog geen concrete plannen hebt. Gewoon eens praten, luisteren naar elkaar. Zeggen wat er misschien gaat gebeuren, vragem wat men daarvan vindt en waar je als gemeente volgens betrokkenen rekening mee zou moeten houden.

Als je alle grote plannen zo opstart krijg je veelmeer draagvlak onder de bevolking. Het scheelt ook een aantal bezwaarschriften waarschijnlijk, zodat zaken sneller tot stand komen.

Verder zou het goed zijn als met name wethouders en raadsleden hun oor meer te luisteren legggen in de samenleving. Maar het kan nog laagdrempeliger, door bijvoorbeeld op een zaterdag met een kraam in het dorp te gaan staan. Als je een raadsvergadering hebt is het handig om het onderwerp waarbij je veel bezoekers verwacht, aan het begin van de agenda te plaatsen. Of het nu besluitvormend is of niet. Benieuwd wat u er van vindt.