Debat Telgter- Eng in raad

geplaatst in: 2008 | 0

Uit de Stentor. Door Ron Maat. zaterdag 26 april 2008

ERMELO – De oppositie in Ermelo, de gemeenteraadsfracties van Progressief Ermelo, Gemeentebelang, Dorpspartij en SGP, gaat in debat met het college over de verplaatsing van DVS'33 en EFC'58 naar de Telgter Eng. Het zogenaamde interpellatiedebat staat op de agenda van de raadsvergadering van 22 mei.

De aanleiding is een notitie die deze week is gelekt naar de media.

Volgens deze notitie zou de provincie Gelderland voorstander zijn geweest van het bouwen van woningen op de Telgter Eng, in plaats van de aanleg van een sportpark. Bovendien zou dit goedkoper zijn dan de verhuizing van de clubs naar de Telgter Eng.

Het college heeft intussen de cijfers uit de notitie tegengesproken en weerlegd. Als je al wilt bouwen op de Telgter Eng, is dit geen goedkopere maar juist een duurdere oplossing, aldus wethouder Vliek. Het college heeft volgens hem geen noodzaak gezien de raad hierover te informeren, daar deze notitie op een dood spoor was beland.

Laurens Klappe van Progressief Ermelo vindt dat het college de raad niettemin had moeten informeren. Ook wil de oppositie weten hoe het kan dat iemand deze notitie heeft laten lekken. Ermelo laat dit overigens onderzoeken.