Overschot WMO geld voor cliënten

geplaatst in: 2008 | 0

Raadslid Rene Arts van Progressief Ermelo heeft in de raadsvergadering van 17 april 2008 vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de besteding van het overschot op de WMO gelden.
Er is een groot financieel overschot. Dat lijkt mooi, maar de redenen daarvan zijn dat vaak niet. Door de negatieve publiciteit rond het CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) hebben minder mensen hier gebruik van gemaakt. Ook hebben mensen vaak een goedkopere vorm van huishoudelijke verzorging gekregen dan voorheen.

Progressief Ermelo is van mening dat het overschot ten goede moet komen aan de WMO doelgroep (ouderen, gehandicapten, chronisch zieken). Uiteraard wilde PE van het college weten wat er nu met dat financiële overschot gaat gebeuren.

Ook wil PE dat voorzichtig wordt omgegaan met het afhandelen van aanvragen voor huishoudelijke hulp per telefoon. Verder wil Progressief Ermelo dat het College WMO aanvragen sneller afhandelt en dat er prestatieafspraken gemaakt worden.

Naast de vragen die Rene Arts heeft gesteld, heeft PE ook een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij de tussentijdse rapportage die het College aan de gemeenteraad heeft gezonden over de WMO. Toegezegd is dat  we binnenkort gegevens over de afhandelingstijd van de aanvragen en van de resultaten van een klanttevredenheidsonderzoek kunnen verwachten.

Progressief Ermelo houdt dit onderwerp sterk in de gaten. Temeer daar in april een nieuwe VVD wethouder, Esther Verhagen, in plaats is gekomen voor wethouder Peter Meijer. De nieuwe wethouder krijgt de WMO in haar portefeuille. Alle ontwikkelingen rondom de WMO zullen kritisch gevolgd blijven worden.