Twijfel over wethouder Vliek

geplaatst in: 2008 | 0

Uit de Stentor van woensdag 21 mei 2008  

ERMELO – De oppositie in de Ermelose gemeenteraad vraagt zich af of wethouder Vliek nog wel geloofwaardig is als bestuurder.

De oppositiefracties stellen zijn geloofwaardigheid morgenavond aan de orde in een interpellatiedebat over de bestemming van het sportpark aan de Telgter Eng. Progressief Ermelo heeft hiervoor een reeks vragen aan het college geformuleerd. Het debat is op de agenda gezet na het uitlekken van een gemeentelijke notitie waar de raad niet van op de hoogte was.

 

De oppositie in Ermelo wil morgenavond het college en met name wethouder Vliek stevig aan de tand voelen tijdens een interpellatiedebat over het sportpark aan de Telgter Eng. Progressief Ermelo (PE) en het Weekblad Kontakt zijn in het bezit gekomen van een vertrouwelijke notitie, waarin wordt gemeld dat de provincie voorstander is van direct woningen bouwen op de Telgter Eng. Het bureau DHV berekende aanvankelijk dat dat zelfs goedkoper zou zijn. Volgens de gemeente heeft herberekening aangetoond dat deze optie toch niet interessant is. Ermelo gaat uit van de aanleg van een sportpark en woningbouw op de vrijkomende terreinen van DVS'33 en EFC'58. De oppositiefracties van PE, Gemeentebelang, Dorpspartij Ermelo en SGP zijn boos dat de gemeenteraad niet over het rapport is geïnformeerd.

De fracties vinden dat de raad daarmee belangrijke informatie is onthouden en willen weten waarom daarvoor is gekozen. Ook wil de oppositie weten waarom het rapport niet in het dossier over de Telgter Eng zat. Verder vragen de fracties zich af of de raad nog meer informatie moet hebben die nu nog niet is verstrekt. Zij vinden dat het rapport alsnog openbaar moet worden.

De oppositie wil bovendien meer weten over de financiële onderbouwing van het direct bouwen op de Telgtereng. De fracties wijzen op uitspraken in de raadsvergaderingen van 13 december 2007 en 17 januari 2008, dat bouwen op de Telgtereng niet mogelijk zou zijn. PE en de andere fracties menen dat het college de raad onjuist heeft geïnformeerd. Ze vinden dat de besluitvorming over de Telgter Eng is gebaseerd op onjuiste informatie en dat de raad opnieuw naar deze kwestie moet kijken.

Dat het rapport is gelekt vindt de oppositie een verontrustende zaak. De partijen willen weten wat dat lekken zegt over het functioneren van de organisatie en de aansturing door het college.