Motie van wantrouwen tegen wethouder Rikkert Vliek

geplaatst in: 2008 | 0

Uit het Kontakt van 29 mei 2008, door Alex Gentjens.

ERMELO – Wethouder Rikkert Vliek heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 mei een motie van wantrouwen overleefd. De motie werd ingediend door de voltallige oppositie.

Met de motie van wantrouwen van 22 mei sabelden de oppositiepartijen een tweede lid van het college neer. Eerder kreeg Esther Verhagen bij haar voordracht tot wethouder geen steun van de oppositie. Loco-burgemeester Jan van den Bosch verklaarde dat als Vliek de motie niet had overleefd het voltallige college zou zijn afgetreden.

 

De fracties van Progressief Ermelo, Gemeentebelang, Dorpspartij Ermelo en SGP dienden de motie van wantrouwen in omdat ze van mening zijn dat de raad door het college onvolledig en onjuist is geïnformeerd over de ruimtelijke mogelijkheden op de locatie Telgter Eng.

Dat bleek nadat Het Kontakt in de editie van donderdag 24 april uitvoerig had bericht over een gelekte notitie waaruit bleek dat ‘woningen bouwen op de locatie Telgter Eng economisch verantwoord’ zou zijn. Het college weerlegde de financiële cijfers uit de vertrouwelijke notitie. Het valt de oppositiepartijen zwaar dat zij hier niet over geïnformeerd zijn.

De vier oppositiepartijen dienden tijdens de raadsvergadering een tweede motie in. ‘De raad is niet tijdig, onvolledig en onjuist geïnformeerd over het project Telgter Eng. Daardoor zijn de besluiten van de raad op onjuiste en onvolledige informatie genomen’.

De oppositiepartijen eisten dat de besluitvorming over het project Telgter Eng heroverwogen moest worden door de raad. Ook wilden zij dat er een extern onderzoek plaats zou vinden naar de financiële aspecten rondom het project. PE, Gemeentebelang, Dorpspartij Ermelo en SGP wilden het college de opdracht geven om binnen een maand een volledig dossier samen te stellen van alle beschikbare stukken met betrekking tot het project.

Beide moties werden met twaalf stemmen tegen acht – meerderheid tegen oppositie – weggestemd.