Visie sociale werkvoorziening

geplaatst in: 2008 | 0

Op 22 mei discussieerde de gemeenteraad over een visie document voor de sociale werkvoorziening binnen de regio Noord West Veluwe. Aanleiding was dat er per 1 januari 2008 een nieuwe wet in werking is getreden. De  afzonderlijke gemeenten krijgen nu  meer mogelijkheden om sturing  op de uitvoering van de WSW te krijgen.

Rene Arts, raadslid voor Progressief Ermelo, had een aantal kritische kanttekeningen bij dit visiedocument. Zo wil PE dat beleidsplannen ook in de afzonderlijke gemeenteraden besproken gaan worden. De wethouder zei toe dat dit kan.
Ook vroegen wij ons af waarom de inspraak door cliënten nog niet georganiseerd is, terwijl dit eigenlijk al per januari 2008 verplicht is. Hier kon de wethouder alleen op reageren met de mededeling dat hier hard aan gewerkt wordt.

Een ander belangrijk punt is dat PE zich zorgen maakt om een voorspelde toename van de wachtlijsten.
Er bestond een gezamenlijke wachtlijst voor de cliënten van alle zeven samenwerkende gemeenten. Dit was erg praktisch en ging ook uit van een solidariteitsgedachte tussen  de samenwerkende gemeenten. Helaas willen de 7 gemeenten dit niet meer, ze willen allemaal een aparte wachtlijst hanteren. Op dit onderdeel heeft PE tegen gestemd.