Niet Knippen maar Knijpen

geplaatst in: 2008 | 0

In de raadsvergadering van 20 november stond de herinrichting van de wijk Noord tot 30 km zone ter discussie. In de maanden ervoor heeft het de gemoederen in Ermelo erg bezig gehouden. Een van de voorstellen was namelijk het afsluiten van de Julianalaan voor doorgaand verkeer.
Vanuit omwonenden aan omliggende straten en vanuit de gezondheidscentra in Noord was her bezwaar tegen aangetekend.
Het inrichten van de wijken in Ermelo is altijd een van de belangrijke thema’s voor Progressief Ermelo geweest. PE is altijd voorstander grote 30 km zone’s met een beperkt aantal ontsluitingswegen.

Raadslid Hans Ligtermoet verwoorde het standpunt van Progressief Ermelo als volgt:

 

Voor wat betreft de plannen voor Ermelo Noord is ons motto: Niet Knippen maar Knijpen.
Dit vinden wij ook terug in het voorstel van college van B&W. Om in te kunnen stemmen met het gehele voorstel van het college had Progressief Ermelo nog wel een aantal andere randvoorwaarden.

Deze waren:
De Julianalaan moet niet volledig afgesloten worden voor doorgaand verkeer, maar er dient wel een goed vertragend element aanwezig te zijn. Dit kan de ‘bajonet’ aansluiting zijn, de zogenaamde ‘knijp’ bij de Nassaulaan.
Voor de voetgangers en fietsen bepleiten wij een aparte doorgang bij de knijp zodat zij niet, zoals het doorgaande autoverkeer, gehinderd worden.
De hulpdiensten dienen zich zonder oponthoud te kunnen voortbewegen.
Vanaf de Prins Hendriklaan dient het vrachtverkeer direct naar de Kolbaan geleid te worden.
De Julianalaan zou door middel van bebording vrij van vrachtverkeer moeten blijven.
Voor de bewoners van de Dillenburg zou er een wandelpad moeten komen om zo snel, ongehinderd en veilig bij het gezondheidscentrum te komen.