Plan Telger Eng verdeelt raad

geplaatst in: 2008 | 0

De Stentor van vrijdag 19 december 2008

ERMELO – De gemeenteraad van Ermelo heeft gisteravond ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor de Telgter Eng. Dit maakt het mogelijk hier een sportpark te bouwen.

De raad was sterk verdeeld. De coalitiefracties CDA, VVD en ChristenUnie stemden voor, mede omdat het voorkeursrecht dat de gemeente op de grond had genomen, 1 januari afloopt. De partijen willen voorkomen dat projectontwikkelaars hun voordeel daarmee doen. Progressief Ermelo, Gemeentebelang, Dorpspartij en SGP stemden tegen. Zij willen afzien van de bouw van een sportpark, omdat er te veel financiële en juridische risico's aan zouden kleven. Ook willen zij meer garanties, dat er naast een sportpark voldoende goedkope woningen worden gebouwd. Het plan werd met elf tegen zeven stemmen aanvaard. Het college komt voor april 2009 met een schets van mogelijke alternatieven voor meer goedkope woningen.