Beleidsplan bibliotheek

geplaatst in: 2009 | 0

 

Op 5 februari 2009 stond het beleidsplan van de bibliotheek op de agenda. Voor Progressief Ermelo valt als positief punt op dat de contributie voor jongeren tot 18 jaar afgeschaft wordt. 
Opvallend is de grote verscheidenheid aan taken waar een bibliotheek zich tegenwoordig mee bezig houdt. Gelukkig worde er ook nog gewoon boeken uitgeleend.

De bibliotheek geeft aan mogelijkheden te zien voor aansluiting bij de  brede scholen, bijvoorbeeld door daar een deel van haar collectie daar onder te brengen. Progressief Ermelo is binnen de gemeenteraad altijd een voorvechter van de brede school geweest en heeft de gelegenheid aangegrepen om de wethouder op te roepen meer het voortouw te nemen in de totstandkoming van brede scholen.

Raadslid Progressief
René Arts