Langdurigheidstoeslag, armoedebeleid en schuldhulpverlening

geplaatst in: 2009 | 0

In de raadsvergadering van 5 februari 2009 kwamen voorstellen die betrekking hadden op het armoede beleid en de langdurigheidstoeslag aan de orde. Het college heeft voorgesteld een aantal zaken aan te passen voor mensen met een minimum inkomen.
Progressief Ermelo staat overwegend positief tegenover de voorstellen van het college. Wel hebben wij aandacht gevraagd voor een goede publiciteitscampagne, die verder gaat dan alleen het verstrekken van schriftelijke informatie.
Ook willen wij graag dat er een website komt waarop mensen zelf uit kunnen rekenen waar ze recht op hebben. De wethouder deed de toezegging hier naar te kijken.

 

Ook de nota schuldhulpverlening bevat volgens PE goede zaken.
Het beleid op het gebied van schuldhulpverlening wordt flink uitgebreid en de gemeente Harderwijk speelt hierin een coördinerend rol..
Wel hebben wij gevraagd om snellere invoering van het beleid. Voorstel is nu om er drie jaar over te doen en wij vinden dat lang.
Ook wil PE het project huurschulden, dat goed bleek te werken bij de signalering van schuldenproblematiek, in stand houden. De wethouder beloofde ons hiervoor haar best te doen. Het is hiervoor nodig dat de woningstichting (Uwoon) meewerkt.

Binnen het armoedebeleid bestaat er nu een recht op € 300,00 voor kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan.  Ook kun je nu een computer (of laptop) met de noodzakelijke software aanschaffen als je een kind tussen de 12 en 17 jaar hebt. Dit was overigens al lange tijd een idee dat Progressief Ermelo al diverse malen naar voren heeft gebracht. Ook de mogelijkheden om langdurigheidstoeslag te krijgen (voor mensen die lang van een minimum inkomen moeten leven) zijn verruimd.

Raadslid Progressief
René Arts