Jaarrekening 2008: oproep tot meer lef

geplaatst in: 2009 | 0

In de jaarrekening legt het college van b en w verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Progressief Ermelo roept het college op meer lef te tonen en een aantal voor Ermelo belangrijke projecten, zoals woninbouw en het gevaarlijke deel van de Stationsstraat voor de AH, voortvarend op te pakken.
Lees de complete bijdrage van fractievoorzitter Aline Verhoef-Franken.

 

Reactie PE op Jaarrekening 2008

Complimenten voor helder en leesbaar stuk. En is er vooruitgang in bijvoorbeeld de risicoparagraaf.

Rekening eindigt met een saldo van 2 miljoen voordeling, waarvan een deel budget dat naar dit jaar wordt doorgeschoven. Is redelijk, zou nog wat scherper begroot kunnen worden, maar zijn hiermee niet ontevreden.

Dan naar de verdere inhoud. Daarover zijn we een stuk kritischer.

We hadden de vorige raadsvergadering een discussie over het inwoneraantal. Er werd rekening gehouden met een daling, daar wordt dan ook meteen een (veel te) somber scenario voor de inkomsten bij geschetst. Het blijkt dat het aantal inwoners zelfs gestegen is in 2008 .…

Wij vinden dit tekenend voor de voorzichtige inzet van het college in het afgelopen jaar. Het is niet dit er niks gebeurt, maar er gebeurt ook veel niet òf te langzaam.

We zouden graag wat meer lef zien bij dit college. Wat is de visie, waar ga je voor en dàn doorpakken. Een aantal voorbeelden:

– meest in het oog springend de woningbouw. We zijn blij met het raadsbesluit om te stoppen met het project Sportlaan/Telgtereng. Het project heeft echter wel te lang gehangen, er werd niet doorgepakt.
En op andere woningbouwprojecten: we stellen ons als gemeente veel te afhankelijk op van project-ontwikkelaars en de Woningstichting. Wat willen we zelf, hoe zetten we het wapen van de grond die we zelf in handen hebben in?

– de aanpak van het winkelcentrum. Vorig jaar was hét momentum om door te gaan pakken. De Winkeliersvereniging kwam zelf met initiatieven. We weten dat eraan gewerkt wordt, maar het duurt te lang. Waarom geen snelle oplossing voor de levensgevaarlijke situatie in het deel Stationsstraat net voor AH? Waarom geen snelle oplossing voor het gedeelte voor de achterkant van de Lidl dat er niet uitziet?

– Met belgerinkel naar de winkel. Goed dat we aansluiten bij de regionale campagne om op de fiets naar het centrum te komen. Maar waar gaan we onze fiets stallen als we eenmaal op de fiets naar het centrum komen? Er zijn veel te weinig plekken. En een overdekte stalling is er nog steeds niet! Zo moeilijk is het toch niet om op een paar parkeerplekken bij de Enk rekken en en overkapping te plaatsen!

Nog vier voorbeelden:
– Het wijkgericht werken. We hebben inmiddels veel op papier staan. Maar ons duurt het veel te lang voordat er concreet wat gebeurt.
– En de kunst op de rotondes. Ook al lang toegezegd, maar er staat nog steeds niets.
– Communicatie. Het college heeft zelf de hand in eigen boezem gestoken over de misgelopen communicatie bij de Telgtereng. Maar hebben we het een tijdje terug over de plannen op Veldwijk, dan is het college weer niet bereid tot communiceren en laat ze dit aan Meerkanten over. Neem zelf het initiatief, dat voorkomt veel ellende later.
– En ten slotte de sociaal culturele accommodaties. Ook dit jaar weer een tekort, zo lezen we in de stukken. Waar blijft de visie en wanneer gaan we ermee aan de slag?

College, u heeft nog minder dan een jaar. Toon lef, zet concrete stappen – en dat mag best met kleine stapjes tegelijk -. 
En dat betekent niet dat u maar ondoordacht aan de slag moet. Maar vermijd grote stapels papier en neem het initiatief, wees creatief en doortastend!