Goede Raadsgriffie belangrijk

geplaatst in: 2009 | 0

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2009 is besloten om de formatie van de raadsgriffie uit te breiden. De griffie is de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn werk.
Progressief Ermelo is blij dat een meerderheid van de raad heeft ingestemd met de formatie-uitbreiding. De fractie betreurt het wel dat het voorstel niet raadsbreed is ondersteund.


De afgelopen maanden hebben we als raad gezamenlijk gesproken over onze rol en taken en de ondersteuning die we daarvoor nodig hebben. Die visie is de gefundeerde basis voor het voorstel over de inrichting van de raadsgriffie. Progressief Ermelo had graag gezien dat de hele raad dit voorstel unaniem gesteund had. Helaas stemden 4 leden van het CDA tegen het hele voorstel en de VVD stemde tegen een deel van het voorstel. Naar de mening van PE zonder goede  argumenten waarom de gezamenlijke visie van de raad met minder dan het voorgestelde aantal medewerkers op de griffie uitgevoerd zou kunnen worden.

Waarom vindt Progressief Ermelo dat er een goede raadsgriffie moet zijn? Waarom hebben we daar geld voor over? Fractievoorzitter Aline Verhoef-Franken zei daarover het volgende tijdens de vergadering: “In ons democratische stelsel heeft ieder zijn eigen rol. De raad stelt kaders en controleert. Zowel de raad zelf, het college van b en w als de ambtelijke organisatie zijn gebaat bij een goed functionerende raad. Dat is in ons aller belang.
Daarnaast zijn we als raad de volksvertegenwoordiging. Voor vragen van inwoners over de raad, voor aanmeldingen van insprekers, voor een correcte afhandeling van brieven aan de gemeenteraad, etc. moeten we een goed bereikbare griffie hebben.
En ten slotte zijn we als raad de werkgever van de griffie. Wij zijn het aan onze medewerkers verplicht om taken en personele capaciteit goed op elkaar af te stemmen.”