Winst inleveren bij Uwoon

geplaatst in: 2009 | 0

Ermelo's weekblad van 6 oktober 2009

ERMELO – Waar ligt als gemeente de grens om projectontwikkelaars een financieel helpende hand te reiken als deze woningbouwprojecten half of helemaal niet van de grond krijgen. In tijden van economische recessie ver, zo blijkt. Helemaal als naar mening van het college de gemeente Ermelo ermee is gediend en starters. Waar eerst de projecten De Verbinding en Kasteel Horloo een financiële impuls is toegezegd, wordt nu een oplossing gevraagd voor het Trefpunt. Woningcorporatie Uwoon krijgt het als projectontwikkelaar namelijk niet voor elkaar het Trefpunt te ontwikkelen volgens het plan waarmee in 2007 de ontwerpcompetitie is gewonnen. Bij een hernieuwde doorrekening blijken de kosten veel hoger uit te vallen dan begroot. Het college is daarom bereid om de bedongen verkoopprijs voor de grond met ruim 1,4 miljoen euro te verminderen. Hoewel er ook de nodige aanpassingen zijn doorgevoerd blijft de kwaliteit van het plan overeind, worden er tweeënvijftig meer goedkope woningen van 170.000,00 euro gerealiseerd en levert het project zesendertig huurwoningen in. Een meerderheid van de raad sprak zich echter kritisch uit over het voorstel van het college. Laurens Klappe (PE): “een miscalculatie is toch een risico van de projectontwikkelaar?”

Jan van Eijsden (CU): “ze winnen de prijsvraag, en bij het instorten van de markt vragen ze steun van de gemeente.” SGP-fractievertegenwoordiger Leo van der Velden deed daar een schepje bovenop: “gaat dit niet voorbij aan de positie van de andere planindieners?” Daarnaast werden er vraagtekens gezet bij het verminderde aantal huurwoningen, omdat goedkope koopwoningen beter in de markt zouden liggen. Bovendien rees de vraag of het voorstel een tegenprestatie is van de gemeente richting Uwoon, om de hulp die de woningcorporatie biedt in project de Verbinding en Kasteel Horloo door woningen te kopen en om te zetten naar huurwoningen. Wethouder Jan van den Bosch bestreed dat laatste met klem. Ook in het inleveren van huurwoningen tegen goedkope koopwoningen zou geen sprake van opzet zijn. “Er is geen bewust verband, maar zo egaliseer je de zaken wel weer.” Hij is wel bereid opnieuw te kijken of het aantal huurwoningen in de juiste verhouding staat met het aantal goedkope koopwoningen. Met name PE en de SGP zeiden voorstander te zijn van meer huurwoningen in Ermelo. Van der Velden zei verder dat het college geen oog heeft voor de verslechterde situatie van de koper. Volgens de SGP-er moet deze anderhalf keer modaal verdienen om een huis te kopen. Wat hem betreft is het juist nu de tijd om de erfpachtconstructie toe te passen bij de koopwoningen. In plaats van de projectontwikkelaar voor de rechter slepen om zijn afspraken na te komen, zei Van den Bosch liever samen een oplossing te vinden om het project van de grond te tillen. “Dat Uwoon geen uitvoering kan geven aan de realisering van het plan op basis van de eerder overeenkomst, is het gevolg van de economische crisis. Daarom moeten we heel anders naar de situatie kijken." Inleveren op kwaliteit is niet aan de orde. "Het plan blijft in kern volledig overeind." In de raadsvergadering van 15 oktober neemt de gemeenteraad een besluit. Bij instemming gaat volgend jaar de schop de grond in.