Begroting: Greep in reserves, verkeerde keuzes

geplaatst in: 2010 | 0

Progressief Ermelo heeft tijdens de raadsvergadering van 5 november 2009 niet ingestemd met de voorgestelde begroting van de gemeente voor 2010. Het college van b en w zegt dat ze een solide begroting heeft gepresenteerd zonder lastenverhoging voor de inwoners. Progresssief Ermelo heeft echter een ander beeld.
De tekorten voor het komende jaar worden grotendeels gedekt door een greep in de reserves. Daarmee schuiven we de problemen voor ons uit. Dat is geen goede keuze. Progressief Ermelo is duidelijk in wat we in ieder geval wel moeten doen. Een aantal voorbeelden. Wij willen nu al geld reserveren voor het snel uitvoeren van het klimaatbeleid.

Dat geld is beschikbaar via onder andere de verkoop van de Nuon-aandelen. We willen betaalbare, dus écht goedkope, woningen realiseren. En we willen geen bezuinigingen op zorg voor kwetsbare groepen.
Tijdens de raadsvergadering diende de fractie van PE drie amendementen in. Twee over het uitvoeren en de financiën voor klimaatbeleid en één om meer fietsparkeerplekken in het centrum te realiseren. Helaas kregen de amendementen geen steun van de meerderheid van de raad. Het college deed wel de toezegging om bij de bezuinigingen de zorg voor kwetsbare groepen te ontzien.