Communicatie gemeente moet beter

geplaatst in: 2010 | 0

“Gelukkig mogen we concluderen dat in Ermelo de formele procedures op orde zijn. Maar waar het om gaat is hoe we omgaan met inspraak en participatie.” Dat stelde Aline Verhoef-Franken bij de bespreking van het rapport van de lokale rekenkamercommissie over Ermelose participatietrajecten in de raadsvergadering van 15 oktober 2009. ….
 
…. Ze verwees tijdens de raadsvergadering naar het onlangs verschenen rapport van de nationale ombudsman over burgerparticipatie. Daaruit blijkt dat inwoners zich ergeren bij inspraak en participatie aan:
–         dat ze te laat bij besluitvorming worden betrokken;
–         dat de suggestie wordt gewekt dat nog inspraak mogelijk is, terwijl het politieke besluit al is gevallen;
–         dat er een procedurele en formele benadering is in plaats van een gesprek;
–         dat er onduidelijke en onvolledige informatie is over een te nemen besluit.
 

In het rapport van de rekenkamercommissie over enkele Ermelose participatietrajecten komen dezelfde opmerkingen voor. De gemeente moet meer communiceren in plaats van informeren,  meer oog hebben voor belanghebbenden en minder voor interne capaciteitsproblemen, duidelijker zijn over de status van inspraak en beter terugkoppelen wat er met die inspraak gebeurt.
 

Progressief Ermelo heeft het college opgeroepen voortvarend hiermee aan de slag te gaan en het rapport van de rekenkamercommissie en de nationale ombudsman te betrekken bij het nieuwe communicatiebeleid dat wordt opgesteld.