Raadsvisie Klimaatbeleid

geplaatst in: 2010 | 0

PE is blijdat de visie er nu ligt. De doelstellingen stralen ook ambitie uit. Dit zei raadslid Rene arts in de raadsvergadering van 10 december 2009.
Wij hopen dat het College snel over gaat tot concrete acties. Daarvoor hoeft ze overigens niet te wachten op tot de uitvoeringsprogramma’s klaar zijn. Vaak zullen zaken eerder opgepakt kunnen worden.
Voorbeelden genoeg., bv gebruik Led verlichting. Ook kan tijdens bedrijfsbezoeken al aandacht voor duurzaamheid gevraagd worden. Openstaande winkeledeuren zijn onze partij, en met ons vele Ermeloers (althans in de winter), een doorn in het oog.

Wat betreft het raadsvoorstel kunnen wij de meeste punten  steunen.

Nuon geld verdient door vieze (grijze) energie,  kan aangewend worden voor Klimaatbeleid. Hier komen we bij de begrotingsbehandeling op terug.
Zoals u zelf ook schrijft heeft een goed klimaatbeleid ook economische voordelen, zoals lagere energielasten. Nu is dit voor ons niet een hoofddoel van klimaatbeleid (we zijn het gewoon verplicht naar ons nageslacht), maar wij willen hiermee aangeven dat een deel van de in klimaatbeleid geinvesteerde gelden zeker terugverdiend kunnen worden.

Nogeens over schone en zuinige mobilteit.
Wij geven hier nogmaals aan dat we graag meer maatregelen zie die het fietsen bevorderen. Meer goede fietsparkeerplaatsen zijn een goed voorbeeld. Het gratis parkeren en plannen voor parkeerdekken niet. PE verwacht van de wethouder een meer integrale kijk dus.

Tenslotte vragen we van het College een stimulerende rol en een voorbeeld functie.