Bezuinigen is nodig, maar wel kiezen!

geplaatst in: 2010 | 0

Er moet de komende jaren bezuinigd worden. De eerste stap was om met de stofkam door alle begrotingsposten te gaan. Dit heeft een structurele bezuiniging van ongeveer 600.000 euro opgeleverd.  Maar PE was het niet eens met alle voorgestelde bezuinigingen. De fractie stemde tegen de bezuiniging op de onderdelen rijwielstallingen, hondenuitlaatroutes en straathoekwerk

Als eerste stelde fractievoorzitter Aline Verhoef-Franken dat deze ruimte in de begroting eerder naar boven had moeten komen. Met dat geld hadden we andere keuzes kunnen maken.

Daarnaast was PE het niet eens met de bezuiniging op drie begrotingsposten: rijwielstallingen, hondenuitlaatroutes en straathoekwerk. Het ging niet om veel geld per onderdeel, maar het gaat PE wel om de keuzes die je maakt:
– Wij willen niet korten op de post rijwielstallingen, terwijl er wel behoefte is aan nieuwe stallingen.
– Wij willen ook niet korten op de post hondenuitlaatroutes, terwijl overlast van hondenpoep één van de grootste ergernissen is. Vieze routes, vieze zandbakken, het komt nog te veel voor.
– En wij willen ook niet korten op de post Straathoekwerk. Aandacht voor de jeugd en het helpen bij situaties waarin overlast wordt ervaren had en heeft  prioriteit.

De fractie heeft dan ook tegen deze drie onderdelen van de bezuiniging gestemd. Helaas kreeg dat weinig gehoor bij de meeste partijen. En de VVD had helemaal een onduidelijk rol. In de vorige vergadering gaven ze nog aan tegen de bezuiniging op het straathoekwerk te zijn, deze keer waren ze gedraaid en stemden ze voor de bezuiniging. “Geen consequente keuze”, stelde Aline Verhoef-Franken tijdens de raadsvergadering.