Motie kwijtscheldingsbeleid Waterschap

geplaatst in: 2010 | 0

In de raadsvergadering van 11 februari is een motie van PE aangenomen om een brief te sturen naar het Waterschap Veluwe, waarin staat dat de Ermelose gemeenteraad het betreurt dat het Waterschap geen goed kwijtscheldingsbeleid voert.

Het Waterschap hanteert namelijk de grens van 90% van de bijstandsnorm (in plaats van 100%), waardoor er feitelijk geen kwijtscheldingsbeleid is. Bijna niemand komt hiervoor nu in aanmerking.

Vanuit één van de partijen die onze achterban vormen, de PvdA, werden we geattendeerd op deze situatie. Omdat het direct ook de lasten van onze inwoners raakt, hebben we dit onderwerp op de agenda van de raad gezet.
Bijna de volledige raad, met uitzondering van de VVD-fractie, stemde na een warm pleidooi van fractievoorzitter Aline Verhoef-Franken voor de motie.

Lees de volledige tekst van de motie.

Motie
Raadsvergadering 11 februari 2010

Kwijtscheldingsbeleid Waterschap Veluwe

In zijn vergadering van 25 november 2009 heeft  het Algemeen Bestuur van het Waterschap Veluwe met een nipte meerderheid besloten, in het kader van de Waterschapsbegroting 2010, om geen lokaal kwijtscheldingsbeleid voor minima te gaan voeren op basis van een 100%-bijstandsnorm. Hoofdargument was dat het Waterschap geen inkomensbeleid zou moeten voeren.

De raad van de gemeente Ermelo in vergadering bijeen op 11 februari 2010,

Overwegende:
– Dat het Rijk al sinds jaar en dag aan lokale overheden de mogelijkheid biedt minima (tot 100% van de bijstandsnorm) lokale belastingen kwijt te schelden en lokaal inkomensbeleid dus gebruikelijk is;
– Dat met een minimabeleid gebaseerd op 90% van de bijstandsnorm, zoals door het Waterschap Veluwe momenteel wordt gehanteerd, eigenlijk geen kwijtscheldingsbeleid wordt gevoerd;
– Dat ook van het Waterschap Veluwe verwacht mag worden, zeker in deze economisch moeilijke tijden, dat minima de helpende hand wordt geboden;
– Dat naar het zich laat aanzien binnenkort ook “kleine zelfstandigen” onder dezelfde regeling tegemoet kunnen worden gekomen;
– Dat diverse gemeenten initiatieven hebben ontplooid om de resultaten van hun kwijtscheldingstoets (natuurlijk op basis van de 100% bijstandsnorm) 1op1 ter beschikking te stellen van het Waterschap ter vermindering van de “bestuurlijke drukte”, het dubbel toetsen, waardoor bij het Waterschap een financieel voordeel kan worden bereikt wat ook tot uitdrukking kan komen in belastingtarieven;
– Dat het Waterschap Veluwe weliswaar zijn begroting 2010 heeft vastgesteld, maar dat de daarmee samenhangende heffingsverordening tot aan het moment van het versturen van de aanslagen nog steeds (in positieve zin) kan worden gewijzigd.

 
Besluit:

Een brief te sturen aan het AB van het Waterschap Veluwe waarin wordt overgebracht dat de Ermelose gemeenteraad het betreurt dat het Waterschap geen 100% bijstandsnorm voor kwijtschelding hanteert, gebaseerd op bovenstaande overwegingen.

 
Progressief Ermelo,  
Aline Verhoef-Franken