Geen verbod op fietsen stallen gemeentehuis

geplaatst in: 2010 | 0

Op 22 februari heeft Progressief Ermelo schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W omdat het college besloten heeft om een verbod tot het plaatsen van fietsen onder de overkapping van het gemeentehuis te plaatsen.

Wij hoorden dat er een officieel verbod komt om fietsen te parkeren onder de overkapping voor het gemeentehuis. Naar aanleiding daarvan heeft Progressief Ermelo de volgende vragen:
1) Zou het niet beter zijn snel een goede en overdekte fietsparkeerplaats te bouwen voor het gemeentehuis, in plaats van eerst een verbod voor het stallen onder de overkapping uit te vaardigen?
2) Bent u niet bang dat dit schade toebrengt aan het fietsvriendelijke imago van onze gemeente, zeker nadat onlangs besloten is dat er de komende vier jaar geen extra geld meer is voor fietsvoorzieningen?
3) Moeten wij, mede in het kader van duurzaamheid, niet blij zijn dat mensen het gemeentehuis op de fiets bezoeken?
René Arts
Progressief Ermelo