Aline Verhoef bedankt voor wethouderspost

geplaatst in: 2010 | 0

Ermelo’s weekblad 17 maart 2010

ERMELO – Aline Verhoef-Franken van Progressief Ermelo heeft haar kandidatuur voor het wethouderschap ingetrokken.
Reden hiervoor is dat er zorg was bij andere partijen in de gemeenteraad over mogelijke schijn van belangenverstrengeling tussen een eventueel wethouderschap en het bedrijf van haar echtgenoot in Ermelo. Deze zorg kwam tijdens gesprekken in de afgelopen week aan de orde. Voorafgaand aan de kandidaatstelling was dit punt binnen de partij Progressief Ermelo besproken.

 

Afspraken

Er waren binnen PE afspraken gemaakt om mogelijke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en er was afgesproken om hierin volledig duidelijk en transparant te zijn. Het blijkt, tijdens de onderhandelingen, dat dit de zorg onvoldoende wegneemt. Vandaar dat Aline Verhoef haar kandidatuur intrekt.