Bezuinigingen: nergens rust taboe op

geplaatst in: Uncategorised | 0

Het Kontakt, 7 april 2008, door Lilian Verdoorn

Investeren en bezuinigen gaan hand-in-hand in het collegeprogramma voor de komende vier jaar. Niets is heilig, behalve de zorg.

Nog dit najaar wil het kersverse college in spé -donderdag worden de wethouders officieel benoemd- het bezuinigingsplan rond hebben. Dat maakten ze afgelopen dinsdag bekend tijdens de presentatie van het collegeprogramma voor de komende vier jaar.

Dat wordt een stevige klus, want Ermelo moet vanaf 2015 structureel 7 miljoen euro bezuinigen. “Nergens rust een taboe op, met één uitzondering: mensen die zorg nodig hebben moeten die krijgen”, belooft wethouder Jan van den Bosch alvast. In eerste instantie denkt het college niet aan lastenverzwaring om de begroting de komende jaren sluitend te krijgen, maar aan het beperken van de uitgaven. “Lastenverzwaring is het allerlaatste middel dat we zullen inzetten”, verzekert wethouder financiën Tom Nederveen. “We gaan fors snijden in de ambtelijke organisatie en alles wat daar omheen hangt”, licht Van den Bosch toe. Die operatie moet 1 miljoen euro opleveren. Van gedwongen ontslagen zal vermoedelijk geen sprake zijn.

In welke andere hoeken grote klappen gaan vallen, valt nog niet af te leiden uit het collegeprogramma. Wel geeft het college alvast voorzichtig aan dat de subsidiekraan ook dichter wordt gedraaid. Bij hij maken van keuzes op dat gebied zal de visie op Ermelo leidend zijn. Die visie wordt verwoordt in een nieuwe structuurvisie die in de zomer van 2011 gepresenteerd wordt aan de gemeenteraad. In 2012 moet de nieuwe structuurvisie een feit zijn.

Duurzaamheid

Ondanks alle donkere wolken is ‘investeren in de toekomst’ de kreet waarmee het college het programma presenteert. “Kijkend naar 2025 streven we een stabiel of zelfs groeiend inwonersaantal na. Dat is belangrijk voor het instandhouden van de voorzieningen”, aldus Van den Bosch. Verder is investeren in duurzaamheid een ander speerpunt. “In 2030 willen we een energieneutrale gemeente zijn, in 2035 klimaatneutraal. Om dat te bereiken moet er nu al beleid worden gemaakt”, vertelt Nederveen. Ook benadrukt het nieuwe college dat een facelift van het Ermelose centrum een vereiste is om een gezonde gemeente te blijven. Andere punten waarin Ermelo zal investeren de komende jaren: een fietsenstalling in het centrum, een oplossing voor de parkeerproblematiek, wijkgericht werken -bijvoorbeeld door de inzet van een wijkregisseur-het handhaven van het armoedebeleid en deregulering. Ten slotte benadrukt het college dat Ermelo zelfstandig moet blijven.

Stevige, brede coalitie

Door de combinatie van CDA, VVD, ChristenUnie en Progressief Ermelo met een achterban in de gemeenteraad van vijftien van de 21 zetels ontstaat een stevige, brede coalitie. Die is onontbeerlijk in tijden van bezuinigingen, geeft Van den Bosch aan. Hij blikt nog even terug op de collegevorming van afgelopen weken, waarbij gesprekken zijn geweest met alle partijen uit de gemeenteraad. Volgens alle collegepartijen zijn de gesprekken vlot en constructief verlopen.

“We zijn ontzettend blij dat we mee kunnen doen in dit college”, licht Aline Verhoef-Franken (PE) toe. “We staan achter het collegeprogramma. Het komt natuurlijk nooit helemaal overeen met je eigen verkiezingsprogramma, maar het heeft wel veel overeenkomsten.”

Esther Verhagen van de VVD ziet in het collegeprogramma ook voldoende punten terug die voor haar partij belangrijk zijn. Verhagen gaat de komende jaren als wethouder de portefeuilles openbare werken en economische zaken verzorgen en welzijn overdragen aan Laurens Klappe (PE). “Dat was niet echt een VVD-portefeuille.” De samenwerking met PE noemt ze ‘spannend’. “Links en rechts moeten elkaar zien te vinden.”