Wijken, woningen en klimaat in begroting 2011

geplaatst in: 2010 | 0

Bij het opstellen van de begroting van 2011 wil Progressief Ermelo dat het college extra aandacht geeft aan de wijken, de woningbouw en de uitvoering van het klimaatbeleid. Dat zei fractievoorzitter Aline Verhoef-Franken in de raadsvergadering van 3 juni 2010, waarin het jaarverslag over 2009 en de opzet voor de begroting van 2010 (kadernota) werden behandeld. Ze sprak tevens haar zorg uit over de gevolgen van de komende bezuinigingen bij de provincie.

Jaarverslag 2009 en Kadernota 2010, raadsvergadering 3 juni 2010 Geen grote beschouwingen vanavond, eerst moet het collegeprogramma verwerkt worden in de nieuwe begroting en moet er meer duidelijkheid zijn over de bezuinigingsvoorstellen. Wel wil ik graag een paar punten benoemen, waarvan we het belang willen onderstrepen en waarmee het college aan de slag kan.

– De woonzorgzones in Ermelo. We maken ons zorgen over de vertraging in de uitvoering van Oost en West en vragen het college hier bovenop te zitten. De plannen voor de locaties De Dillenberg en Rehoboth gaan helemaal in de ijskast. We snappen dat hier de rol van de eigenaar van deze locaties groot is, anderzijds betekent dit dat deze verouderde locaties langer zo blijven, terwijl vernieuwing wel zeer wenselijk is. Graag zien we dat het college alert blijft en waar mogelijk toch ontwikkelingen op deze locatie stimuleert.

– We vragen al jaren om een samenhangende visie op onze sociaal-culturele accommodaties. We zien uit naar de nota accommodatiebeleid die binnenkort zal verschijnen en hopen dat we aan de hand daarvan goede keuzes kunnen maken over wat we willen en hoeveel dat dan mag en kan kosten.

– Samenhangend met de vorige twee punten is een goed beleid voor de wijken voor ons een speerpunt. Dit is ook opgenomen in het collegeprogramma. De nota over wijkgericht werken komt er binnenkort aan.

– De cijfers in de kadernota over de woningbouw zijn nog niet aangepast aan het nieuwe Kwalitatief Woningbouw Programma (KWP) en – belangrijker nog- aan het collegeprogramma. Daardoor zijn de streefcijfers voor bijvoorbeeld goedkope woningbouw nog niet op peil. We gaan ervan uit dat dit in de begroting 2011 is aangepast.

– We verwachten dat het aangekondigde uitvoeringsprogramma voor het Klimaatbeleid tijdig gereed is, om mee te nemen in de begroting 2011. Los van onze eigen gemeentelijke prioriteiten moeten we ook kijken naar de ontwikkelingen bij de provincie. Arnhem heeft bezuinigingen aangekondigd op onder andere het bibliotheekwerk, de regiotaxi en de buurtbus. Voor Ermelo belangrijke en onmisbare zaken! We vragen het college om deze bezuinigingen nauwlettend te volgen en waar nodig bij de provincie aan de bel te trekken. Ook collega-fracties kunnen bij hun vertegenwoordigers in de provincie hier aandacht voor vragen. Kortom geacht college, Progressief Ermelo vraagt u bij het opstellen van de begroting extra aandacht te geven aan de wijken, woningbouw en de uitvoering van het klimaatbeleid. En vaart te houden – of waar nodig te maken – met de plannen die hiervoor in voorbereiding zijn.