Inwoners over bezuinigingen gemeente

geplaatst in: 2010 | 0

Zo’n honderd Ermeloërs gaven afgelopen zaterdag hun mening aan leden van Progressief Ermelo over de bezuinigingen waar de gemeente de komende jaren voor staat. Door vijf muntjes te verdelen over acht onderwerpen konden inwoners zelf kiezen. De deelnemers willen niet bezuinigen op het armoedebeleid en subsidie voor goedkope woningbouw. Er mag wel minder geld naar een parkeergarage en de openingstijden van het gemeentehuis. Progressief Ermelo gebruikt de uitkomsten bij het vormen van haar mening over de komende bezuinigingen.

 

Het meeste geld ging naar het armoedebeleid. Een vanzelfsprekendheid, zo vonden veel deelnemers. Regelmatig gaven ze twee muntjes aan dit onderwerp, om dit te onderstrepen. Goede tweede was subsidie voor goedkope woningbouw. Daar is al zo lang behoefte aan, was een veelgehoorde opmerking. Vier onderwerpen kregen ongeveer even veel geld van de deelnemers: subsidie voor sportverenigingen, subsidies voor cultuur (zoals bibliotheek, muziekschool, De Dialoog), het onderhoud van groen en het onderhoud van wegen. Bij de sportsubsidies werd regelmatig het belang hiervan voor de jeugd genoemd. Een parkeergarage kreeg niet veel steun. Overbodig en niet passend bij Ermelo, zo werd vaak gezegd. Ook de openingstijden van de publieksbalie in het gemeentehuis moest het met weinig muntjes doen. Inwoners gaven aan er toch niet zo vaak te komen en voelen meer voor het verruimen van de mogelijkheden via de website. PE was afgelopen zaterdag te vinden op het Pauwenplein en bij de Boni. Aan de hand van keuzes die inwoners maakten ontstonden interessante gesprekken. De raadsfractie gebruikt de informatie daaruit om hun standpunten te bepalen. Onder het motto ‘Vertel het PE’ zoekt de politieke partij ook buiten verkiezingstijd regelmatig het contact met Ermeloërs om te horen wat er leeft.