De kadernotitie regeldrukvermindering voor vrijwilligersorganisatie: een goed initiatief!

geplaatst in: 2010 | 0

De kadernotitie regeldrukvermindering voor vrijwilligersorganisaties, is een goed initiatief van de Regio Noord Veluwe (RNV). De RNV-werkgroep heeft met deze kadernotitie een goede voorzet gemaakt en de voorstellen die gedaan worden, hebben de instemming van de fractie van Progressief Ermelo. Vermindering van regeltjes en lastendruk voor de vrijwilligersorganisaties past doodeenvoudig bij het voeren van een sociale agenda van de gemeente.

De gemeente moet het zijn vrijwilligersorganisaties eenvoudig en gemakkelijk maken, en niet moeilijk en ingewikkeld, want vrijwilligersorganisaties zijn belangrijk.  Zij voeren publieke taken uit en dat zonder winstoogmerk.

Ik (Alex Kleijnen, red.) denk aan Pinel, het steunpunt vrijwilligers, de Oranjevereniging, Scouting, De Zonnebloem, Sjouk ziekenomroep, en ongetwijfeld vergeet ik er nog een stel. Zij verrichten belangrijk en nuttig werk in en voor de gemeenschap, en, het levert ook iets op: sociaal kapitaal.  En dat sociaal kapitaal laat zich niet direct uitdrukken in getallen en cijfers maar wel middels omschrijvingen zoals; ondersteuning, hulp, dienstverlening, omzien naar elkaar, welzijn, plezier, activiteiten, leven in de brouwerij, samenhang, verbondenheid, behoud van cultureel erfgoed.

Nou zal het zo zijn dat regeldruk- en lastenvermindering waarschijnlijk wat geld gaat kosten, dus dat geeft misschien politieke discussie, maar in de politiek gaat het niet alleen over geld maar het gaat ook over maatschappelijk belang en nut en daar moeten we als politiek een boodschap aan hebben.

Kortom, Progressief Ermelo kan zich goed vinden in deze kadernotitie en in de voorstellen.  Wij zijn voor dit moment heel tevreden en wij sporen de RNV en zijn werkgroep en indirect ook dit college aan, om aan de slag te gaan met het maken van de uitvoeringsnotitie zodat dit goede initiatief op korte termijn handen en voeten krijgt.

De Kadernotitie regeldrukvermindering voor vrijwilligersorganisaties is door de gemeenteraad op 9 september 2010 positief ontvangen.