Kaderstelling centrumvisie

geplaatst in: 2010 | 0

Vorige week werd de kaderstelling centrumvisie opnieuw besproken. De bedoeling is dat we als Raad uitgangspunten meegeven aan het College, waarbij ze rekening moeten houden bij het werken aan de definitieve visie. PE is blij dat veel partijen, waaronder winkeliers en bewoners, betrokken zijn. Op diverse punten hebben we als fractie een reactie gegeven. Veel punten in de visie konden we ook ondersteunen.

Parkeren transport, verkeer

Betaald parkeren is voor PE niet onbespreekbaar, net als voor de klankbordgroep. Als fractie willen we veel meer aandacht voor fietsroutes en fietsparkeerplaatsen en een onderzoek naar het verbeteren van openbaar vervoer richting centrum. De optie van regionaal stadsvervoer samen met Harderwijk zou verder uitgezocht moeten worden.

Groen, stedenbouw en inrichting openbare ruimte

Aandacht voor maximaal gewenste bouwmassa’s is voor PE belangrijk, we willen in ieder geval niet hoger bouwen dan wat er nu al is. Ook willen we niet teveel deruguleren op gebied van welstand, omdat er in het verleden al het nodige is misgegaan in het centrum, waardoor een aantal plekken op dit moment minder mooi zijn dan we zouden wensen. De grote rol voor openbaar groen spreekt ons erg aan.

Toegankelijkheid

Dit is voor PE een belangrijk item in onze zorggemeente. Dat wordt onderstreept door wat er nu niet zo goed is, zoals een schuin lopend wegdek, bestrating welke snel glad wordt en hoogteverschillen zoals voor de apotheek.