Parkeren niet onder loep

geplaatst in: 2010 | 0

Het Kontakt, door Lilian Verdoorn, 17 november 2010. Mogelijk komt er een extra parkeerdek op de Markt en de Chevallierlaan. Een motie van Progressief Ermelo en de SGP heeft dat niet kunnen verhinderen.

De twee partijen wilden dat de gemeente eerst opnieuw zou inventariseren hoe groot de behoefte is aan nieuwe parkeerplaatsen. Het meest recente onderzoek stamt uit 2004 en spreekt van 350 extra parkeerplaatsen. Sinds die tijd zijn er bij het station veertig parkeerplaatsen aangelegd en ook de parkeerplaatsen van het kerkelijk centrum en bij de Rehoboth-kerk kunnen worden gebruikt. Maar dan zijn er nog steeds 200 tot 250 nieuwe parkeerplaatsen nodig, zegt het college van B en W.

Progressief Ermelo en de SGP betwijfelen of die behoefte nog zo groot is. “Het zou zonde om een parkeergarage te bouwen als het eigenlijk niet nodig is”, verdedigde Aline Verhoef-Franken (PE) de motie. Namens de SGP zei Leo van der Velden dat het niet zo slecht gesteld is met parkeren in het Ermelose centrum. “Een beetje krapte is niet per se negatief”, meent Van der Velden. Ook vonden PE en SGP dat het besluit over de nieuwe parkeerplekken pas genomen zou moeten worden bij de besluitvorming rondom de centrumvisie.

Andere partijen toonden zich niet gevoelig voor de betogen van PE en de SGP. Ook wethouder Esther Verhagen zag het nut er niet van in en wees erop dat een nieuw onderzoek alleen maar weer geld zou kosten. “De afgelopen jaren is het aantal auto’s in Ermelo gestegen van 0,9 tot 1,2 per huishouden, dat is voldoende legitimatie om er 350 parkeerplaatsen bij de te creëren”, zei de wethouder. Hoe de nieuwe parkeerplaatsen bij de Markt en de Chevallierlaan gefinancierd moeten worden is nog niet duidelijk. Betaald parkeren lijkt vooralsnog geen optie. Mogelijk gaat men een parkeerfonds in het leven roepen.