Nieuwe kansen voor een outdoorcentrum Strand Horst

geplaatst in: Algemeen | 0

Ermelo’s Weekblad, door Grietje-Akke De Haas, 18 januari 2011 – Er komt een nieuwe kans voor de herontwikkeling van Strand Horst tot een outdoorterrein. Maar wil het terrein daadwerkelijk dé boulevard van Gelderland worden, dan zal de meerderheid van de raad wel wat meer moeten toegeven in de ambitieuze plannen van de Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV). Want deze wilde er na elf jaar van plannen maken namelijk de brui aan geven.

Keer op keer is de RGV teruggestuurd naar de tekentafel om haar plannen aan te passen. Want de initiatieven werden afgeschoten omdat ze te grootschalig waren. Op grond van de reacties tijdens een vertrouwelijke informatiebijeenkomst met de fractiespecialisten in januari 2010 waar het RGV een meerderheid voor haar plannen verlangde, concludeerde wethouder Tom Nederveen dat het maar de vraag is of het binnen de raad ooit komt tot voldoende draagvlak. Dat deed voor de RGV de deur dicht, ondanks het voorstel van het college de stagnerende planontwikkeling vlot te willen trekken door de uitnodiging om met een nieuw plan te komen. Er is namelijk al fors geïnvesteerd in de planvorming, en de RGV wil er nu wel eens voorzieningen voor terug zien die geld opbrengen. Geïnteresseerde ondernemers haakten ondertussen af omdat ze geen boodschap hadden aan de besluiteloosheid van de gemeente. Recreatievoorzieningen als een waterski- en een wildwaterkanobaan werden elders in het land wel gerealiseerd. De raad oordeelde echter dat de wethouder voor zijn beurt had gesproken. Unaniem werd gezegd dat de conclusie om de stekker uit de herontwikkeling te trekken niet gebaseerd had mogen worden op basis van de reacties tijdens een informele bijeenkomst.” Integendeel”, zo verwoordde René Arts (Progressief Ermelo), “doen we niets, dan verloedert het gebied. Dat is voor ons geen optie.” Daarnaast heeft het stopzetten van de herontwikkeling van Strand Horst ook gevolgen voor de aanleg van het Groene Kruispunt (zie www.iivr.nl). Het Gelderse deel is namelijk gekoppeld aan de realisatie van het outdooractiviteiten-terrein. De SGP is de enige partij die weinig opheeft met de in hun ogen grootschalige plannen van de RGV. Het liefst ziet de SGP de herontwikkeling tot een outdoorterrein stopgezet. “Want is er wel markt voor”, vroeg Leo van der Velden zich af. “Willen wij Harderwijk zijn in Ermelo. Of gaan we juist voor rust, ruimte en recreatie ?”

Puntjes op de i

Recreatie stond donderdag ook centraal bij het vaststellen van het Bestemmingsplan Recreatieterreinen. Nu voor de 180 recreatiewoningen een legalisatieonderzoek is gestart, kunnen de laatste puntjes op de i worden gezet. Verschillende belanghebbenden van bungalowparken probeerden nog draagvlak te vinden voor wensen die zij alsnog gerealiseerd willen zien. Erg creatief gevonden was de oplossing van recreatiepark Het Karrewiel aan de Zeeweg. De eigenaar wil het kleinschalige park met achttien recreatiewoningen, elf recreatiehuisjes die vallen onder het overgangsrecht en zes huisjes in eigendom, omvormen naar tien recreatiewoningen voor mindervaliden voor wisselende verhuur. Om dat te realiseren moet er een ontheffingsmogelijkheid komen in het bestemmingsplan, dat het mogelijk maakt een tweede woonlaag op de huisjes te bouwen. Daarvoor moeten de huidige maten van goot- en nokhoogte worden verruimd. De begane grond kan zodoende ingericht worden voor de minder valide, en de eerste verdieping voor de familie of verzorgende. In een eerste reactie juichte de raad het voorstel toe.