Gemiste kans voor groene Margrietschool

geplaatst in: Algemeen | 0

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 januari moest de raad een besluit nemen over een extra krediet voor de nieuwbouw van de Margrietschool. Met een deel van het krediet kon de raad instemmen, een meerderheid (CDA, VVD, SGP, DP) stemde echter tegen de kosten van een groen (sedum) dak. Progressief Ermelo vindt het een gemiste kans. Als gemeenteraad hebben we unaniem een klimaatbeleidsplan vastgesteld, en dit was een prima concrete invulling daarvan geweest. Energiebesparing en een beter binnenklimaat zijn twee van de in het oog springende voordelen. En de Margrietschool, op een zichtlocatie in het dorp, was een mooi voorbeeld ter inspiratie van andere initiatieven geweest. Door het tegenstemmen van de meerderheid is het bovendien de vraag hoe en wanneer de nieuwbouw van de Margrietschool van start gaat. Een onwenselijke situatie. Lees verder voor de bijdrage van raadslid Alex Kleijnen tijdens de raadsvergadering.

De uitleg, het verhaal over de aanvullende eisen die tijdens het traject voor het verlenen van de bouwvergunning van gemeentewege zijn gesteld, waardoor het duurder werd, die uitleg kunnen we volgen. Ik benoem ze nog even kort: *de stedebouwkundige eisen *eisen van welstand *de intentie van de gemeente/het college voor duurzaam bouwen in het kader van een klimaat-en energiebeleid, vroeg ook om aanvullende voorzieningen *en tenslotte, de verkeersmaatregelen, om het veilig te houden in de directe omgeving Al met al brengt dat de meerkosten van nieuwbouw Margrietschool op 278.000 waarvoor nu krediet wordt gevraagd. Hadden we dat niet van te voren kunnen bedenken ? is dan een logische vraag. Op een aantal onderdelen misschien wel,…..maar misschien ook niet, daar zou je over kunnen twisten. De fractie van Progressief Ermelo houdt het erop dat deze meerkosten al werkende weg zijn ontstaan. Wij kijken in dit geval toch liever naar het doel: waar gaat het om? wat wil worden bereikt? Het gaat om het realiseren van nieuwbouw Margrietschool, en niet zomaar een nieuwbouw. Nee, een groene school! Duurzaam energie-arm. Dat is toch niet niks, integendeel… wij vinden het een mooi plan. Daar gaan de komende generaties leerlingen met hun ouders en niet te vergeten het onderwijzend personeel, in opvoedkundige zin, nog veel inspiratie aan beleven. En… van een groene school gaat ook een goed voorbeeld uit naar de inwoners van Ermelo. Het is een blijk dat de gemeente, dit college, het ernst is met een klimaat- en energiebeleid. Dat staat ook als zodanig in het collegeprogramma. Die kant moeten we toch op. De fractie van Progressief Ermelo is dan ook voornemens in te stemmen conform het voorstel. Ik eindig met een kritische vraag: hoe, als straks de volgende school,de volgende scholen met nieuwbouwplannen komen? (ik heb begrepen dat de Arendhorst al in de wachtkamer zit) Dan zal opnieuw de vraag aan de orde komen van energie-arm en duurzaam bouwen, mét een meerprijs, dus boven de normbekostiging die de gemeente op basis van de verordening ‘voorzieningen huisvesting onderwijs’ ter beschikking kan stellen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in de toekomst ook de andere scholen dan tegemoet kunnen komen in duurzaamheid en energie-arme voorzieningen? Bijvoorbeeld door wel de bedoelde Reserve Ermelo vitaal in ontwikkeling hiervoor te gebruiken. Het verzoek is om hierover straks eens goed aandacht aan te besteden.