Terug naar af met raadscommissies

geplaatst in: 2011 | 0

De raad heeft besloten om zijn nieuwe vergaderwijze los te laten en terug te gaan naar het systeem van raadscomissies. Progressief Ermelo vind dat ronduit jammer. Raadslid Aline Verhoef-Franken zei tijdens de raadsvergadering van 27 januari: “We hebben de afgelopen jaren goede elementen in onze werkwijze ingevoerd, we waren er nog niet, maar we gooien nu het kind met het badwater weg. En dat vinden we een grote gemiste kans voor deze gemeenteraad.”

Er is een aantal jaren geleden bewust gekozen voor een andere werkwijze. Met als doelstellingen onder andere beter en sneller besluiten, betere planning van de onderwerpen, meer mogelijkheden om onze inwoners te betrekken en een duidelijke rolverdeling tussen raad en college. Vanzelfsprekend zitten er aan elke werkwijze voor- en nadelen. Maar de meerderheid van de raad wil niet eens kijken wat die voor- en nadelen dan momenteel zijn. Veel zaken gaan in de huidige werkwijze beter dan voorheen. En er kunnen en moeten een aantal zaken beter. Maar die mogelijkheid is niet eens bekeken. De raad gooit nu alles overboord zonder het goede te behouden. Een verkeerde keuze. Teruggaan naar de commissies heeft een aantal grote nadelen: 1. De raad gaat terug naar 1 keer besluitvorming per maand en wordt dus trager. Daarmee zijn bijvoorbeeld inwoners die op een beslissing of antwoord van de raad wachten zeker niet gediend. 2. De raad gaat minder efficiënt vergaderen. Onderwerpen horen straks bij een commissie en worden dus op een bepaalde avond gepland. De ene commissie kan daarmee om 20.00 uur klaar zijn, de volgende heeft z’n agenda om 23.00 uur nog niet afgerond. Bij de huidige parallelle sessies is het grote voordeel dat er op basis van het aanbod van onderwerpen een evenwichtige planning gemaakt kon worden over de parallelle sessies. 3. Raad en college hebben elk hun eigen rol en taken. Er is wel eens de neiging om te veel op elkaars schoot te gaan zitten. Teruggaan naar de commissies betekent ook dat de kans groot is dat de oude ‘ons-kent-ons sfeer’ van de commissies terugkomt, waarbij raad en college hun eigen verantwoordelijkheden te snel uit het oog verliezen. Progressief Ermelo stemde als enige tegen het teruggaan naar de commissies. De nieuwe werkwijze gaat in vanaf maart 2011.