Bestemmingsplan recreatieterreinen vastgesteld

geplaatst in: 2011 | 0

Op 27 januari heeft de raad het bestemmingsplan recreatieterreinen vastgesteld. Raadslid René Arts zei daarover: “Het heeft een tijdje geduurd, maar nu ligt het er. Wij denken dat veel mensen daar blij mee zijn. Dit bestemmingsplan geeft ondernemers meer mogelijkheden om op de behoeften van toeristen in te spelen, met name als het gaat om de ruimere maatvoering voor recreatiewoningen en stacaravans. Wel vragen wij goede voorwaarden te blijven stellen waardoor permanente bewoning voorkomen wordt. De voorwaarde van wisselende verhuur die vaak wordt gehanteerd is een goede.”

Na deze algemene inleiding benoemde René Arts nog enkele aandachtspunten.

– Wij vragen het College soepel om te gaan met aanvragen voor bouw en verbouw van recreatiewoningen voor minder validen. Vooral voor deze doelgroep is een nog grotere maatvoering (dan 75m2 of 300m3) voor onze fractie goed bespreekbaar. En dat kan dus nu ook, als de Raad bij Gedeputeerde Staten om een ontheffing vraagt. Dat past uitstekend binnen onze zorggemeente en sluit aan op hetgeen de heer Vliek vertelde in de meningsvormende vergadering.

– Ook de koppeling aan het legaliseringonderzoek sprak ons aan. Een ondernemer (Karrenwiel) vraagt hier iets van de gemeente, namelijk aanpassing van woningen ten behoeve van minder validen, en dit kan leiden tot minder woningen die voor legalisatie in aanmerking komen. Dit sluit mooi aan bij ons betoog, toen dit onderzoek besproken werd, dat legalisatie voor ons niet vanzelfsprekend de enige oplossing hoeft te zijn.

– De Kriemelberg wil, zoals lazen wij in de zienswijzennota, graag met 4 ha uitbreiden. Uw reactie is dat dit met een apart bestemmingsplan geregeld moet worden en dat we hier nog niet over besluiten. Wij willen wel vast aangeven dat PE niet blij is met deze uitbreiding, als die er komt.

– Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren geeft aan dat een bouwblok op de kaart niet juist is weergegeven. Graag uw reactie hierop en het verzoek hier nog eens naar te kijken.