Structuurvisie Groene Zoom vastgesteld

geplaatst in: 2011 | 0

De Structuurvisie Groene Zoom is in de raadsvergadering van 3 maart besproken en vastgesteld. René Arts verwoordde de mening van PE tijdens de vergadering:

Het gaat hier om een plan voor het grensgebied tussen Harderwijk en Ermelo. De gemeenten Ermelo en Harderwijk hebben er samen aan gewerkt. Dat is een goede zaak. Doel is om het gebied vooral groen te houden. Er komen wat groepen huizen (Brinken). We denken dat het een mooi gebied kan worden. Een goede basis voor verdere uitwerking in bestemmingsplannen. PE is dus overwegend blij met deze structuurvisie.

Belangrijkste discussiepunt tot nu toe was de verkeersafwikkeling vanaf de te bouwen Brinken en vanuit Groot Horloo (het kasteel). PE wil, net als het College, een ontsluiting via Ermelo. Andere partijen wilden een ontsluiting via de Groene Zoomweg in Harderwijk. PE was bang dat deze laatste optie leidt tot een grote verkeersstroom vanuit Drielanden naar het centrum van Ermelo, waardoor bv de veel besproken Horsterweg, nog zwaarder belast zal worden. Dat zou een slechte zaak zijn. Zeker als je ook kijkt naar de verdere groei van Drielanden.

Dan deelgebied G, wat eigenlijk binnen de Driehoek ligt. De raadsbrief, die we pas een dag voor de raadsvergadering kregen, gaf wel wat verduidelijking. We hebben een amendemet gesteund dat was ingediend door CDA en VVD wat meer duidelijkheid gaf voor de bedrijven. Tenslotte heeft PE de indruk dat de communicatie met Tomassen en Vierhouten niet goed is verlopen.