Investeren in sportaccommodaties

geplaatst in: 2011 | 0

Progressief Ermelo heeft tijdens de raadsvergadering van 1 juni ingestemd met de voorstellen voor investeringen in de sportaccommodaties. Dat betekent dat er nu, na een lange periode, duidelijkheid is voor veel sportverenigingen.

Visie op sport

Twee weken eerder werd de Visie op sport en bewegen in Ermelo in de raadscommissievergadering besproken. Die Visie was in de ogen van PE, en een meerderheid van de raad, nog niet goed. PE miste onder andere een relatie met zorg en welzijn. De visie wordt nu eerst door het college van b en w aangepast voor dat deze ter besluitvorming weer naar de raad gaat. Wel was toen afgesproken om de besluitvorming over de accommodaties niet langer uit te stelln.

PE gaf tijdens de raadsvergadering aan dat de besluiten over de accommodaties van twee verenigingen moeilijk waren, namelijk KC Ermelo en Dindoa.

KC Ermelo zit onder het minimum aantal leden dat als criterium geldt om in aanmerking te komen voor subsidiëring van een accommodatie. PE vindt ook dat er een ondergrens moet zijn aan de omvang van een vereniging om in aanmerking te komen voor financiering van een eigen accommodatie. Het gaat om gemeenschapsgeld en je mag van verenigingen vragen om gezamenlijk gebruik te maken van beschikbare accommodaties. Maar daarnaast willen we mogelijkheden om de maatschappelijke betrokkenheid van een vereniging te ondersteunen. Dat moet terugkomen in de Visie op sport. Bovendien vinden we dat KC de tijd moet krijgen om zichzelf te bewijzen. Het uitvoeren van het achterstallige onderhoud, zoals dat nu gepland staat, is daarvoor een voorwaarde.

Bij Dindoa ging het om de vraag of een inmiddels aangelegd kunstgrasveld nog voor vergoeding door de gemeente in aanmerking zou moeten komen. Volgens PE zijn er inderdaad verwachtingen gewekt, maar er zijn geen definitieve toezeggingen vastgelegd. Dat vinden we niet goed en we vinden ook dat de onzekerheid veel te lang geduurd heeft. Anderzijds kunnen we als overheid niet marchanderen met regels en afspraken. Daarom gaf PE aan vast te houden aan de peildatum en tegen een vergoeding van het kunstgrasveld te zijn.