En dat vind ik – Jan Overbeek

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

De gemeente zorgt er voor, dat we kunnen genieten van de Ermelose bossen en heidevelden. Daarvoor zijn wandel,- fietspaden en speelplekken voor de kinde-ren aangelegd en op strategische plekken afvalbakken geplaatst. Een paar weken geleden nam ik op een zaterdagmorgen met ca. 70 vrijwilligers deel aan de actie “Houd Nederland schoon”. Voordat we op pad gingen had de gemeentelijke af-deling Groen ons voorzien van een rood hesje, tuinhandschoenen, een knijpstok en een plastic zak. Al gauw troffen we in de bossen langs de Ericalaan en de Putterweg allerlei rommel aan zoals blikjes, flessen, melkpakken, doppen, lappen plastic, puin, enz. We vergaarden volgens de mensen van Openbare Werken zo’n 30 m3 afval!

Intussen vroeg ik me af wat we tegen het achteloos weggooien van afval kunnen doen. De gemeente doet op dit gebied al het nodige, maar kan dit niet alleen. De burger blijft de eerst verantwoordelijke voor de zorg voor ons leefmilieu. Ik hoorde die ochtend van mensen, dat zij tijdens hun wandelingen in de bossen en passant vaak ook wat klein afval oprapen en dit in een plastic zakje doen en vervolgens thuis in de afvalbak deponeren. Goed idee eigenlijk, zo kan ook een bijdrage worden geleverd aan een schoon en groen Ermelo. En dat vind ik.