Bespreking bezuinigingen 9 juni 2011

geplaatst in: 2011 | 0

Tijdens de raadscommissievergadering Bestuur & Middelen werden opnieuw de bezuinigingsvoorstellen besproken. Het college had het oorspronkelijke voorstel uitgebreid met een visie, een toelichting per bezuinigingsvoorstel en de inbreng van inwoners en organisaties. Dat verduidelijkte veel.

Bedoeling van de bespreking was om de voorstellen waar nog vraagtekens bij werden gezet door de diverse fracties te bespreken. Er was gelegenheid voor inspraak (bij de forensenbelasting ondersteund door 200 bezoekers!) en de fracties konden vragen stellen aan het college.

De PE-fractie heeft vragen gesteld en kanttekeningen geplaatst bij 15 van de 111 voorstellen. Het gaat dan onder andere over bezuinigingen op het Hertenkamp, de Schaapskooi, subsidie voor ontwikkelingssamenwerking, de forensen- en toeristenbelasting, logopedie, het maatschappelijk werk en het bestrijden van wortelopdruk (loop/fietspaden).

Het is nu aan de fractie om definitieve standpunten in te nemen over de voorstellen en waar nodig met wijzigingsvoorstellen te komen. In de raadsvergadering van 23 juni staat de besluitvorming gepland.