Concept visie op hoofdlijnen voor structuurvisie

geplaatst in: 2011 | 0

Op 17 mei 2011 werd de concept visie op hoofdlijnen van de structuurvisie besproken. De structuurvisie (soort toekomstvisie voor Ermelo) wordt in november definitief vastgesteld. De centrumvisie wordt er dan in verwerkt. Er waren er een paar zaken die onze fractie aan wilde stippen in de vergadering.

Het hoofdstuk over infrastructuur valt ons positief op, vooral door de stevige positie voor de fiets en het OV. Dat hebben we tot nu toe te vaak gemist.

Wij denken dat het ook goed is om de sturctuurvisie naast de lijst met bezuinigingsvoorstellen te leggen. Wellicht dat het College dan tot de conclusie komt dat je op bepaalde zaken beter niet kunt bezuinigen, zoals bijvoorbeeld op de Stichting Schapedrift of het uit de roulatie halen van wandelpaden, terwijl je stelt dat het bos en toerisme belangrijke onderdelen worden van de structuurvisie.

Het visie staat ook vol leuke plannen die haalbaar lijken, zoals een koppeling tussen zorg, recreatie en wellness. Er komt uit naar voren dat er behoefte is aan betaalbare woningen en grondgebonden woningen. Onze fractie denkt dat er nu te veel appartementen in de planning zitten en dat daar wellicht in aangepast moet worden.

Kerkdennen: Hier beschrijft het College de wens om de zware industrie daar weg te krijgen en dat ondersteunen wij van harte. Er is echter geen geld voor beschikbaar. Wij willen dus graag de zware industrie weg hebben van Kerkdennen maar zien nog obstakels.

’s Heerenloo heeft een belangrijke plek in de structuurvisie. PE is benieuwd naar de concrete plannen van die organisatie.