Woningen aan Hanengewei

geplaatst in: 2011 | 0

Aan het Hanengewei, achter de Christelijk Gereformeerde kerk, worden 16 appartementen gebouwd. Positief is dat het om sociale huurwoningen gaat. Ook komen er meer parkeerplaatsen en wordt een lelijke plek in het dorp nu opgevuld.

Mensen die in de appartementen willen wonen moeten aan eisen voldoen die aan alle Ermoëlers gesteld worden (huisvestingseisen). De Stichting, die door de kerk is ingesteld, kan binnen die eisen echter bepalen wie er gaan wonen. De kans is dus groot dat dit leden van de kerk zullen zijn. Dit vindt PE jammer. Wij zijn niet voor een samenleving waarin aparte groepen, in dit geval mensen met een specifieke kerkelijke achtergrond, in aparte wijkjes wonen.

Daarnaast heeft PE, maar ook andere partijen, er bij de wethouder op aangedrongen dat er nog eens met omwonenden contact gezocht wordt om te kijken waar aan hun bezwaren tegemoet gekomen kan worden.